Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Combinatie van atezolizumab, bevacizumab, pemetrexed, en carboplatine na falen van TKI voor mNSCLC met EGFR-mutatie


Dr. Tai Chung LamVerkregen resistentie tegen tyrosinekinaseremming is een belangrijke uitdaging in het management van niet-kleincellig longcarcinoom met een EGFR-mutatie. Een fase 2-studie van de University of Hong Kong heeft de combinatie van atezolizumab, bevacizumab, pemetrexed, en carboplatine voor EGFR-gemuteerd metastatisch NSCLC na falen vanEGFR- TKI geëvalueerd. Dr. Tai Chung Lam en collega’s publiceren de studie in Lung Cancer.1

De studie includeerde patiënten met EGFR-gemuteerd mNSCLC na progressie op tenminste één EGFR-TKI; patiënten met T790M-mutatie moesten radiologische progressie op osimertinib gehad hebben. De patiënten kregen atezolizumab 1200 mg, bevacizumab 7,5 mg/kg, pemetrexed 500 mg/m2 en carboplatine AUC 5 iedere drie weken tot progressie.

De mediane leeftijd van de veertig geïncludeerde patiënten was 62 jaar (range 45-76). Drieëntwintig patiënten (57,5%) hadden eerder osimertinib gekregen, en de PD-L1 expressie was lager dan 1% in 52,2% van de patiënten. Objectieve respons werd gezien in 62,5% van de patiënten. De mediane follow-up was 17,8 maanden. De mediane progressievrije overleving was 9,4 maanden (95%-bti 7,6-12,1). Het één-jaars overall survival percentage was 72,5% (95%-bti 0,56-0,83). Graad 3 of hoger adverse events werden gezien in vijftien patiënten (37,5%) en graad 3 of hoger immuun-gerelateerde AEs in dertien (32,5%). Scores voor kwaliteit van leven en symptomen veranderden niet significant tijdens de behandeling. Rechallenge met EGFR-TKI na de studie resulteerde in mediane PFS van 5,8 maanden (95%-bti 3,9-10).

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van atezolizumab, bevacizumab, pemetrexed en carboplatine goed verdragen werd en veelbelovende werkzaamheid had voor mNSCLC met EFGR-mutatie na falen van TKI.

1.Lam TC, Tsang KC, Choi HC et al. Combination atezolizumab, bevacizumab, pemetrexed and carboplatin for metastatic EGFR mutated after TKI failure. Lung Cancer 2021.07.004

Summary: A phase 2 study at the University of Hong Kong evaluated the combination of atezolizumab, bevacizumab, pemetrexed, and carboplatin for EGFR-mutated mNSCLC after failure of EGFR-TKI. In this heavily pretreated population the ORR was 62.5%, the median PFS was 9.4 months, and one-year OS rate was 72.5%. The regimen had less toxicity compared with the IMPower150 regimen.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren