Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Combinatie van dalantercept plus axitinib voor gevorderd niercelcarcinoom

(0)2017-01-01 13:00   ( Nieuws )

Tags

DART-studie  

Dr. Martin VossActivin receptor-like kinase 1 (ALK1) is een nieuw target in het remmen van de angiogenese. Dalantercept is een ALK1-receptor fusie-eiwit, dat de angiogenese tegengaat door preventie van de interactie tussen BMP9/10 en ALK1 op prolifererende endotheelcellen. In preklinische studies van niercelcarcinoommodellen is versterkte remming van de tumorgroei gezien door gelijktijdige aanpak van ALK1 en VEGF. De DART-studie onderzoekt de veiligheid, tolerabiliteit en werkzaamheid van de combinatie van dalantercept plus de VEGFR-TKI axitinib voor gevorderd niercelcarcinoom. Dr. Martin Voss (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York) en collega’s publiceren uitkomsten van doserings-escalatie (n=15) en expansie (n=14) cohorten van de studie online in Clinical Cancer Research.1


De patiënten kregen dalantercept in doseringen van 0,6 tot 1,2 mg/kg subcutaan iedere drie weken plus axitinib 5 mg oraal tweemaal daags tot ziekteprogressie of intolerantie optrad. Er waren geen doseringslimiterende toxiciteiten of graad 4/5-behandelingsgerelateerde adverse events. Naast de bekende met VEGFR-TKI samenhangende AEs zoals vermoeidheid en diarree hadden de patiënten frequent perifeer oedeem, epistaxis, pericardiale effusie, en telangiëctasie. Objectieve respons werd gezien in 25% van de patiënten, met respons gezien bij alle dalantercept-doseringsniveaus. De mediane progressievrije overleving was 8,3 maanden. De 0,9 mg/kg-dosering werd gekozen voor de inmiddels begonnen fase 2-studie.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van dalantercept en axitinib goed verdragen werd en geassocieerd was met klinische activiteit in patiënten met gevorderd niercelcarcinoom.

1.Voss MH, Bhatt RS, Plimack ER et al. The DART Study: Results from the dose-escalation and expansion cohorts evaluating the combination of dalantercept plus axitinib in advanced renal cell carcinoma. Clin Cancer Res 2016; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren