Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Combinatie van drie versus twee anti-emetica voor vertraagde CINV in oxaliplatine-behandelde CRC-patiënten


Veel patiënten die oxaliplatine-gebaseerde chemotherapie krijgen voor colorectaalcarcinoom hebben klachten van chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV). Een gepoolde analyse van twee prospectieve observationele studies en een fase 3-studie in Japan heeft combinatietherapie met drie versus twee anti-emetica voor controle van vertraagde CINV (delayed CINV, in deze analyse gedefinieerd als tussen één en zeven dagen na begin van de chemotherapie) vergeleken. Prof. Mototsugu Shimokawa (Universiteit van Yamaguchi) en collega’s publiceren de analyse in BMC Cancer.1

De analyse includeerde 661 patiënten (391 mannen en 270 vrouwen; mediane leeftijd 64 jaar). De patiënten in de twee-antiemeticagroep (n=441) kregen palonosetron plus een 5HT3-receptorantagonist. Patiënten in de drie-antiemeticagroep (n=220) kregen bovendien een neurokinine-1 receptorantagonist. De figuur laat zien dat het drie-middelen regime vertraagde CINV beter controleerde dan het twee-middelen regime. Deze figuur laat zien dat vertraagde CINV meer werd gezien in vrouwen dan in mannen, en dat vrouwen meer baat hadden bij het drie-middelen regime.

De onderzoekers concluderen dat patiënten die oxaliplatine-gebaseerde chemotherapie kregen voor CRC betere controle van vertraagde CINV hadden met toevoegen van een NK1RA aan palonosetron en een 5HT3RA.

1.Shimokawa M, Hayashi T, Nishimua J et al. Pooled analysis of combination antiemetic therapy for chemotherapy-induced nausea and vomiting in patients with colorectal cancer treated with oxaliplatin-based chemotherapy of moderate emetic risk. BMC Cancer 2021;21:1111

Summary: Pooled analysis of two prospective observational studies and one phase III trial in Japan found that among patients receiving oxaliplatin-based chemotherapy for colorectal cancer, addition of a neurokinin-1 receptorantagonist to palonosetron and a 5HT3 receptor antagonist resulted in better control of delayed nausea and vomiting.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren