Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Combinatie van entinostat en pembrolizumab na falen van anti-PD1 therapie voor gevorderd melanoom

(0)2019-04-04 11:58   ( Nieuws )

Dr. Ryan SullivanBehandeling met immuuncheckpointremmers leidt tot profijt in een deel van de patiënten met melanoom, maar andere patiënten ontwikkelen resistentie tegen de behandeling. De multicenter fase 2-studie ENCORE 601 heeft onderzocht of toevoeging van de histondeacytelase (HDAC)-remmer entinostat de resistentie kan doorbreken in patiënten die geen respons hadden op anti-PD1 therapie voor gevorderd melanoom. Dr. Ryan Sullivan (Massachusetts General Hospital, Boston) presenteerde de studie op de Annual Meeting van AACR.1De studie includeerde 53 patiënten met progressie tijdens of na anti-PD1 therapie voor niet-resectabel of metastatisch melanoom. De mediane duur van de behandeling was 4,9 maanden geweest, en de mediane tijd tussen de diagnose van progressie en inclusie in de studie was 2,7 maanden (geen tussenliggende therapie voor 66% van de patiënten), 70% van de patiënten had eerder ipilimumab gekren en 23% eerdere BRAF/MEK-remmers. De patiënten kregen oraal entinostat 5 mg eens per week plus intraveneus pembrolizumab 200 mg iedere drie weken. Het eindpunt van de studie was het percentage patiënten met respons.

Complete respons werd gezien in één patiënt en partiële respons in negen, voor een ORR 19% (95%-bti 9-32) waarmee de studie voldeed aan het voor-gespecificeerde criterium voor werkzaamheid. De mediane duur van respons was 12,5 maanden (range 4 tot meer dan 18 maanden; vijf patiënten hadden nog steeds respons op het moment van data cutoff voor de nu gepresenteerde analyse). Zeven andere patiënten hadden stabiele ziekte gedurende meer dan zes maanden, waarmee de clinical benefit rate uitkwam op 32% ((5%-bti 20-46). De mediane progressievrije overleving was 4,2 maanden. Graad 3 of 4 adverse events in meer dan 5% van de patiënten waren neutropenie, vermoeidheid, en hyponatremie. Er waren vijf patiënten (9%) met graad 3 of 4 immuungerelateerde AEs.

De onderzoekers concluderen dat in patiënten met progressie tijdens of na anti-PD1 therapie voor gevorderd melanoom de combinatie van entinostat en pembrolizumab klinische activiteit en acceptabele veiligheid had.

1.Sullivan RJ et al. AACR Annual Meeting 2019; abstr CT072

Summary: The multicenter phase 2 study ENCORE-601 included patients with melanoma who progressed following treatment with anti-PD1 therapy. In these patients the combination of the HDAC inhibitor entinostat and pembrolizumab had significant clinical activity and acceptable safety.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren