Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Combinatie van preoperatief serum-albuminegehalte en neutrofiel/lymfocyt-ratio voor voorspellen van prognose van BTC

(0)2023-11-20 13:00   ( Nieuws )

Meer dan 60% van de patiënten met nieuw-gediagnostiseerd galwegcarcinoom (BTC) ondergaat resectie met curatieve intentie. Risicostratificatie voorafgaand aan chirurgie zou kunnen bijdragen aan het plannen van postchirurgische behandeling. Een retrospectieve studie in het Chang Gung Memorial Hospital (Kaohsiung, Taiwan) heeft de waarde van preoperatieve analyse van het serum-albuminegehalte gecombineerd met de neutrofiel/lymfoxyt-ratio (NLR) voor het voorspellen van de uitkomsten na chirurgie met curatieve intentie geïnventariseerd. Dr. Yen-Yang Chen en collega’s publiceren de studie in Cancers.1

De studie includeerde 268 BTC-patiënten die tussen begin 2013 en eind 2019 resectie ondergingen en voor wie gegevens over preoperatief (binnen twee weken voor de chirurgie) albuminegehalte en neutrofiel- en lymfocytgetal beschikbaar waren. De onderzoekers berekenden voor elk van de patiënten een composiet indexscore (ANS) met een waarde van 0, 1, of 2: ANS=0 in geval van hoog albuminegehalte (hoger dan 3,5 g/l) en lage NLR (lager dan 2,2); ANS=1 in geval van laag albumine of hoge NLR; en ANS=2 in geval van laag albumine en hoge NLR. De ANS score was 0 voor 23 patiënten (8%), 1 voor 162 patiënten (56,4%) en 2 voor 102 patiënten (35,5%). De figuur laat de recidiefvrije overleving en de overall survival van de patiënten in de drie groepen zien. De mediane OS werd niet bereikt in de groep met ANS 0 en was 54,9 maanden in de groep met ANS 1 en 16,62 maanden in de groep met ANS 2. In multivariate analyse was ANS een onafhankelijke voorspeller van OS en RFS.

De onderzoekers concluderen dat gecombineerde analyse van de eenvoudig beschikbare gehalten van serum-albumine en lymfocyt- en neutrofielgetallen voorspelling van de prognose na resectie van BTC mogelijk maakt.

1.Chiu T-J, Liu Y-W, Yong C-C et al. Combined serum albumin with neutrophil-to-lymphocyte ratio predicts the prognosis of biliary tract cancer after curative resection. Cancers 2023;15:5474

Summary: A retrospective study at Chang Gung Memorial Hospital (Kaohsiung, Taiwan) found that combined preoperative serum albumin and neutrophil-to-lymphocyte ratio predicted the prognosis after curative resection for biliary tract cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren