Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Combinatie van veliparib met carboplatine-paclitaxel gebaseerde chemoradiotherapie voor stadium III NSCLC

(0)2021-07-21 13:00   ( Nieuws )

Dr. David KozonoVeliparib is een potente PARP-remmer die in tumorcellen herstel van DNA-schade door bestraling of chemotherapie tegengaat. Een multicenter fase 1-studie in de Verenigde Staten heeft de combinatie van veliparib met carboplatine-paclitaxel gebaseerde chemoradiotherapie voor stadium III niet-resectabel niet-kleincellig longcarcinoom geëvalueerd. Dr. David Kozono (Dana-Farber Cancer Institute, Boston MA) en collega’s publiceren de studie in Lung Cancer.1

De studie includeerde 48 patiënten die vanaf drie dagen voor tot één dag na de laatste dag van de bestraling oraal veliparib kregen tweemaal daags in oplopende doseringen (60 tot 240 mg), in combinatie met wekelijks carboplatine (AUC 2 mg/ml/min) en paclitaxel (45 mg/m2), met dagelijks radiotherapie (60 Gy in 30 fracties), gevolgd door twee drie-weekse cycli consolidatie met veliparib, carboplatine, en paclitaxel. De maximaal-verdragen dosering/aanbevolen fase 2-dosering van veliparib was 240 mg tweemaal daags tijdens de chemoradiotherapie en 120 mg tweemaal daags tijdens de consolidatie. De meest-gerapporteerde any grade adverse events tijdens de gehele behandelperiode waren misselijkheid (83% van de patiënten, oesofagitis (75%), neutropenie (75%), en trombocytopenie (75%). De mediane progressievrije overleving van patiënten die met de MTD/RP2D behandeld werden was 19,6 maanden (95%-bti 3,0-NR) en de mediane overall survival was 32,6 maanden (95%-bti 15,0-NR).

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van veliparib met standaard concurrent chemoradiotherapie en consolidatie voor stadium III NSCLC acceptabele veiligheid en antitumoractiveit had, met een mediane PFS van 19,6 maanden.

1.Kozono DE, Stinchcombe TE, Salama JK et al. Veliparib in combination with carboplatin/paclitaxel-based chemoradiotherapy in patients with stage III non-small cell lung cancer. Lung Cancer 2021.06.028

Summary: A multicenter phase 1 study in the USA found that the combination of veliparib and carboplatin/paclitaxel-based chemoradiotherapy for stage III NSCLC had acceptable safety and antitumor activity with a median progression-free survival of 19.6 months.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren