Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Combinaties van atezolizumab, carboplatine, paclitaxel, en nab-paclitaxel voor gevorderd squameus NSCLC


Dr. Robert JotteCytotoxische middelen hebben immuunmodulerende effecten, hetgeen een rationale kan zijn voor combinatie van atezolizumab (anti-PD-L1) met chemotherapie. De multinationale gerandomiseerde fase 3-studie IMpower131 evalueerde combinaties van atezolizumab met eerstelijns platina-gebaseerde chemotherapie voor stadium IV squameus NSCLC. Dr. Robert Jotte (Rocky Mountain Cancer Centers, Denver CO) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Thoracic Oncology.1De studie randomiseerde 1021 patiënten 1:1:1 naar atezolizumab + carboplatine + paclitaxel (A+CP; n=338), atezolizumab + carboplatine + nab-paclitaxel (A+CnP; n=343), en carboplatine + nab-paclitaxel (CnP; n=340) gedurende vier of zes drie-weekse cycli; de patiënten in de atezolizumab-armen kregen onderhoudstherapie met atezolizumab tot verlies van klinisch profijt werd gezien. Co-primaire eindpunten waren lokaal-beoordeelde progressievrije overleving en overall survival. De nu gepubliceerde analyse heeft betrekking op de armen A+CnP en CnP.

De mediane PFS was 6,3 maanden met A+CnP versus 5,6 maanden met CnP (HR 0,71; p=0,001). De mediane OS was 14,2 maanden met A+CnP versus 13,5 maanden met CnP (HR 0,88; p=0,16). In de subgroep van patiënten met hoge expressie van PD-L1 was er wel OS-verbetering door toevoeging van atezolizumab aan CnP (HR 0,48; 95%-bti 0,29-0,81). Graad 3 of 4 treatment-related adverse events en serious adverse events werden gezien in 68,0% en 47,9% met A+CnP respectievelijk 57,5% en 28,7% met CnP.

De onderzoekers concluderen dat toevoeging van atezolizumab aan eerstelijns chemotherapie voor gevorderd squameus NSCLC resulteerde in verbetering van de PFS maar niet van de OS.

1.Jotte R, Cappuzzo F, Vynnychenko I et al. Atezolizumab in combination with carboplatin and nab-paclitaxel in advanced squamous non-small-cell lung cancer (IMpower131): results from a randomized phase III trial. J Thor Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 study IMpower131 found that adding atezolizumab to first-line chemotherapy for advanced squamous NSCLC significantly improved PFS. The OS was similar between arms, but better with atezolizumab in the PD-L1-high subgroup.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren