Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Concurrente ADT, pelvische radiotherapie, en radium-223 voor de novo metatatisch HSPC


Prof. Joe O'SullivanRadium-223 is een alfadeeltjes-emitterend radionuclide dat geassocieerd is met verlenging van de overall survival van patiënten met metastatisch castratieresistent prostaatcarcinoom. External beam radiotherapy (EBRT) naar de prostaat verlengt de OS van mannen met metastatisch hormoongevoelig prostaatcarcinoom (mHSPC) met minder dan vier metastasen. De prospectieve ADRRAD studie in het Verenigd Koninkrijk heeft de neoadjuvante combinatie van radium-223 concurrent met pelvische EBRT en androgeendeprivatietherapie (ADT) voor de novo mHSPC geëvalueerd. Prof. Joe O’Sullivan (Queen’s University Belfast) en collega’s publiceren de studie in Clinical Cancer Research.1


De studie includeerde dertig patiënten met nieuw-gediagnostiseerd mHSPC (T1-4 N0-1 M1B adenocarcinoom) met botmetastasen, die waren begonnen met ADT plus docetaxel. De patiënten kregen zes cycli radium-223 iedere vier weken, plus conventioneel gefractioneerde prostaatradiotherapie (74 Gy) en simultane geïntegreerde boost naar de pelvische lymfeklieren (60 Gy). De behandeling resulteerde in geen van de patiënten in graad 4 of 5 toxiciteit of graad 3 gastroïntestinale toxiciteit. Drie patiënten hadden graad 3 leukopenie, één patiënt had graad 3 neutropenie, en één patiënt had graad 3 trombocytopenie; al deze patiënten waren asymptomatisch. Eén patiënt had graad 3 dysurie en één patiënt had graad 3 urineweginfectie. Na voltooiing van de behandeling werd met MRI evidentie voor tumorrespons of stabiliteit gezien in 24 patiënten (80%) en afname van ALP (versus voorafgaand aan de behandeling) in 27 patiënten (90%). De mediane progressievrije overleving was 20,5 maanden.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van ADT, radium-223, en pelvische EBRT, na docetaxel veilig was en activiteit had voor nieuw-gediagnostiseerd mHSPC.

1.Turner PG, Jain S, Cole A et al. Toxicity and efficacy of concurrent androgen deprivation therapy, pelvic radiotherapy, and radium-223 in patients with de-novo metastatic hormone sensitive prostate cancer.

Summary: The prospective ADRRAD study in the UK evaluated the combination of ADT, radium-223, and EBRT to the pelvis, post docetaxel for de novo metastatic hormone sensitive prostate cancer. The combination was safe, and resulted in whole-body MRI evidence of tumor response or stability in 80% of patients and in reduction of ALP in 90% of patients.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren