Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Concurrente hypogefractioneerde RT toevoegen aan falende anti-PD-1 monotherapie voor gevorderd melanoom


Na falen van anti-PD-1 therapie zijn er weinig opties voor patiënten met gevorderd melanoom. Een retrospectieve analyse van de Université Paris-Saclay heeft de waarde onderzocht van toevoegen van concurrente hypogefractioneerde radiotherapie aan de behandeling. Prof. Philippe Saiag en collega’s publiceren de analyse online in het International Journal of Cancer.1

Tussen begin april 2015 en eind december 2017 kregen in het ziekenhuis van de universiteit 133 patiënten anti-PD-1 therapie voor gevorderd melanoom. Onder deze patiënten waren er 23 met progressieve of stabiele ziekte die additionele hypogefractioneerde RT kregen (3 tot 5 sessies, 20-26 Gy), mediaan 6,3 maanden na begin van de anti-PD-1 behandeling. Twee patiënten kregen standaard palliatieve radiotherapie, en één patiënt kreeg hersenradiochirurgie. De beste respons was complete respons in acht patiënten (31%) en partiële respons met de mogelijkheid van chirurgische resectie van de overige metastasen in twee patiënten (8%). Een abscopaal effect (respons buiten het stralingsveld) werd gezien in negen patiënten (35%). De mediane progressievrije overleving was 15,2 maanden gerekend vanaf de start van de anti-PD-1 behandeling, en de mediane melanoom-specifieke overleving was 35,3 maanden. In negen van tien patiënten zonder residuele ziekte werd de anti-PD-1 behandeling gestaakt, en in één van deze negen patiënten werd recidief gezien, 10 maanden na staken van de behandeling.

De onderzoekers concluderen, binnen de beperkingen van een retrospectieve analyse en een gering aantal patiënten, dat toevoegen van hypogefractioneerde radiotherapie aan niet-succesvolle anti-PD-1 behandeling voor gevorderd melanoom zou kunnen resulteren in verbetering van de uitkomsten. Een gecontroleerde studie dient deze conclusie te bevestigen.

1.Funck-Brentano E, Baghad B, Fort M et al. Efficacy of late concurrent hypo-fractionated radiotherapy in advanced melanoma patients failing anti-PD-1 monotherapy. Int J Cancer 2020; epub ahead of print

Summary: A retrospective analysis in France found that addition of hypofractionated radiotherapy to failing anti-PD-1 monotherapy for advanced melanoma resulted in complete response in 31% of the patients.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren