Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Conditionele overleving en oorzaak-specifieke mortaliteit na allogene hematopoïetische celtransplantatie


Dr. Lennie WongLange-termijn mortaliteit na allogene hematopoïetische celtransplantatie (alloHCT) wordt gewoonlijk berekend vanaf de tijd van de transplantatie, waarmee geen recht wordt gedaan aan mogelijke temporele veranderingen in de mortaliteitsrisico’s van de overlevers. Een betere indruk van het het mortaliteitsrisico wordt gegeven door conditionele overleving, waarin de tijd is verrekend die een patiënt reeds overleefd heeft. Een analyse van patiënten van City of Hope (Duarte CA) heeft conditionele overleving en oorzaak-specifieke overleving na alloHCT geïnventariseerd. Dr. Lennie Wong en collega’s publiceren de analyse online in het Journal of the National Cancer Institute.1

De analyse includeerde 4485 patiënten die tussen begin 1976 en eind 2014 in City of Hope alloHCT ondergingen voor hematologische maligniteiten. De vijf-jaars overleving na de transplantatie was 48,6%. Nadat patiënten één, twee, vijf, tien en vijftien jaar overleefd hadden nam de daaropvolgende vijf-jaars overleving toe tot respectievelijk 71,2%; 78,7%; 87,4%; 93,5%; en 86,2%. De standard mortality ratio versus de algemene bevolking was 30,3 (95%-bti 29,2-35,5). De SMR nam af naarmate patiënten langer overleefd hadden, maar bleef ook na vijftien jaar of langer overleving verhoogd (SMR 3,6; 95%-bti 3,0-4,1). De primaire ziekte was de doodsoorzaak in 50% van de patiënten in het gehele cohort, maar nog slechts in 10% van de vijftien-jaar overlevers. De belangrijkste niet met de primaire ziekte samenhangende doodsoorzaken waren nieuwe maligniteit (26,1%) en cardiopulmonaire ziekten (20,2%).

De onderzoekers concluderen dat de waarschijnlijkheid van overleving na alloHCT toenam naarmate patiënten langer overleefd hadden, maar dat het mortaliteitsrisico ook na vijftien jaar of langer overleving verhoogd bleef, voornamelijk vanwege andere oorzaken dan de primaire ziekte.

1.Wong FL, Beerano J, Atencio L et al. Conditional survival, cause-specific mortality, risk factors of late mortality after allogeneic hematopoietic cell transplantation. J Natl Cancer Inst 2020; epub ahead of print

Summary: An analysis of patients of City of Hope (Duarte, CA) found that survival probability improves the longer patients survive after alloHCT. However, even after 15 or more years post-HCT the survivors remain at elevated mortality risk compared to the general population, largely due to health conditions other than their primary disease.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren