Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Conditionele overleving na resectie voor pancreas ductaal adenocarcinoom in Nederland


Prof. Marc BesselinkDe overleving van patiënten met pancreas ductaal adenocarcinoom (PDAC) neemt toe naarmate patiënten langer overleven na de resectie. Een analyse van gegevens van het NKR heeft de conditionele overleving geïnventariseerd van patiënten die in Nederland resectie ondergingen voor PDAC. Prof. Marc Besselink (Amsterdam UMC) en collega’s van de Dutch Pancreatic Cancer Group publiceren de analyse online in Annals of Surgical Oncology.1

Na exclusie van patiënten die binnen dertig dagen na chirurgie overleden (n=122) includeerde de analyse 3082 patiënten (53% mannen) die tussen begin 2005 en eind 2016 resectie ondergingen. De mediane leeftijd bij resectie was 67 jaar (IQR 60-73). De mediane overall survival was 18 maanden (95%-bti 17-18) en de vijf-jaars OS was 15%. De één-jaars conditionele overleving nam toe van 55% tot 74% tot 86% voor patiënten die respectievelijk één, drie, en vijf jaar na de resectie overleefden. De mediane OS nam toe van 15 maanden tot 40 maanden tot 64 maanden in patiënten die één, drie of vijf jaar na de resectie overleefden. De onderzoekers ontwikkelden een voorspellingsmodel van de vijf-jaars overleving, afhankelijk van kenmerken van patiënt, tumor en behandeling.

De onderzoekers concluderen dat de één-jaars conditionele overleving toenam van 55% één jaar na de resectie tot 74% drie jaar na de resectie.

1.Latenstein AEJ, van Roessel S, van der Geest LGM et al. Conditional survival after resection for pancreatic cancer: a population-based study and prediction model. Ann Surg Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: An analysis of patients with resected PDAC in The Netherlands (n=3082) found that the one-year conditional survival increased from 55 to 74 to 86% at one, three, and five years after surgery. The authors developed a model predicting five-year survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren