Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Conditionele overleving van RT-behandelde OPC-patiënten die vijf jaar na de diagnose recidiefvrij zijn


Prof. Adam GardenHet risico van recidief van orofarynxcarcinoom (OPC) in patiënten die vijf jaar na de diagnose nog in leven zijn is laag. Een studie van MD Anderson Cancer Center (Houston TX) heeft de conditionele overleving geïnventariseerd van patiënten die radiotherapie voor OPC kregen en vijf jaar na de diagnose recidiefvrij waren. Prof. Adam Garden en collega’s publiceren de studie in Cancer.1

De studie includeerde 1699 patiënten met nieuw-gediagnostiseerd OPC, die in MDACC RT hadden gekregen en vijf jaar na de diagnose geen recidief hadden. Onder deze patiënten was de waarschijnlijkheid van twee, vijf, en tien jaar extra overleving 94%, 83%, en 63%. Deze OS-waarschijnlijkheden waren lager dan wat werd verwacht in de algemene bevolking van de Verenigde Staten, na correctie voor studiejaar, leeftijd, en geslacht. Het risico van overlijden was hoger onder de patiënten met hogere leeftijd, huidige of voormalige rokers, patiënten met andere dan tongbasis-tumoren, en patiënten met T4-tumoren. Onder de patiënten met tongbasis-tumoren was IMRT of lagere stralingsdosering geassocieerd met lager risico van overlijden.

De onderzoekers concluderen dat de lange-termijn overleving onder deze patiënten goed was, maar lager dan wat werd verwacht voor de algemene bevolking van de Verenigde Staten.

1.Dahlstrom KR, Song J, Thall PF et al. Conditional survival among patients with oropharyngeal cancer treated with radiation therapy and alive without recurrence 5 years after diagnosis. Cancer 2020; epub ahead of print

Summary: A study at MD Anderson Cancer Center (Houston, TX) found that among patients who received radiotherapy for oropharyngeal cancer and were recurrence-free five years after the diagnosis, the long-term survival was good but lower than that predicted for the general population.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren