Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Congestief hartfalen in oudere patiënten na anthracyclines voor folliculair lymfoom

(0)2018-10-11 12:43   ( Nieuws )

Dr. Kelly KenzikFolliculair lymfoom (FL) wordt vooral gezien in personen ouder dan 65 jaar. In de groep 65-plussers is het risico van congestief hartfalen (CHF) verhoogd. Er is weinig bekend over het lange-termijn risico van CHF onder FL-patiënten. Dr. Kelly Kenzik (University of Alabama at Birmingham) en collega’s hebben een bevolkings-gebaseerde analyse uitgevoerd van dit risico in oudere patiënten die anthracyclines hebben gekregen voor FL, en van de impact van de comorbiditeiten hypertensie en diabetes. Ze publiceren de analyse online in Cancer.1

In de SEER-Medicare database identificeerden de onderzoekers 6109 patiënten met een FL-diagnose na de leeftijd van 65 jaar tussen begin 2000 en eind 2011. Ze inventariseerden het voorkomen van CHF tot eind 2013 in deze patiënten en een gematchte controlegroep zonder maligniteiten in de Medicare-database. De analyse wijst uit dat FL-patiënten die anthracyclines kregen op de leeftijd van 66 tot en met 75 jaar een 1,7 maal verhoogd risico van nieuw ontstaan CHF hadden (95%-bti 1,4-2,1). In FL-patiënten die blootgestaan hadden aan anthracyclines na de leeftijd van 75 jaar was het CHF-risico niet verhoogd vergeleken met de controlepersonen. Vooraf-bestaande hypertensie was geassocieerd met een 1,7 maal verhoogd risico in de groep van 66 tot en met 75 jaar en met een 1,35 maal verhoogd risico in de groep ouder dan 75 jaar. Vooraf-bestaande diabetes was geassocieerd met een 1,5 maal verhoogd risico in de groep van 66 tot en met 75 jaar. De tien-jaars overall survival was 18% lager in de patiënten met nieuw-ontstaan CHF dan in de patiënten zonder CHF.

De onderzoekers concluderen dat patiënten die in de leeftijd van 66 tot en met 75 jaar anthracyclines kregen voor FL een verhoogd CHF-risico hadden. Vooraf-bestaande hypertensie en diabetes waren geassocieerd met verdere verhoging van het risico.

1.Kenzik KM, Mehta A, Richman JS et al. Congestive heart failure in older adults diagnosed with follicular lymphoma: a population-based study. Cancer 2018; epub ahead of print

Summary: An analysis of the SEER-Medicare database showed that patients with follicular lymphoma who were exposed to anthracyclines between the ages of 66 years and 75 years were at an increased risk of new-onset congestive heart failure. Preexisting hypertension and diabetes appeared to increase this risk.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren