Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Consequenties van negatieve bevestigende studies na versnelde FDA-goedkeuring voor oncologie-geneesmiddelen


Dr. Bishal GyawaliSommige geneesmiddelen voor maligniteiten krijgen versnelde goedkeuring door de autoriteiten als in klinische studies het bepalen van klinisch eindpunt, zoals overall survival, lang duurt en surrogaat-eindpunten gunstige werkzaamheid suggereren. Het klinisch profijt van de middelen dient dan in post-approval studies alsnog aangetoond worden. Dr. Bishal Gyawali (Queen’s University, Kingston, Canada) en collega’s publiceren in The BMJ een analyse van de praktijk na negatief resultaat van een post-approval studie na versnelde goedkeuring door de FDA.1In de FDA-database van alle oncologiemiddelen die tussen het begin van het versnelde-goedkeuringsprogramma in 1992 en eind 2020 accelerated approval kregen identificeerden de onderzoekers 18 indicaties (10 middelen) met negatieve resultaten van de post-approval studies. De goedkeuring voor 11 van deze indicaties (61%) werd vrijwillig door de producent teruggegeven, en de goedkeuring voor één indicatie (bevacizumab voor mammacarcinoom) werd door de FDA ingetrokken. De overige zes (33%) indicaties zijn nog steeds goedgekeurd. De NCCN-richtlijnen geven een hoog niveau van aanbeveling (categorie 1 voor één en categorie 2A voor zeven) voor versneld-goedgekeurde middelen met negatieve post-approval studies.

De onderzoekers concluderen dat een relatief hoog percentage van versneld-goedgekeurde oncologiegeneesmiddelen na falen van post-approval studies formele FDA-goedkeuring behield. Klinische richtlijnen dienen beter aangepast te worden aan resultaten van post-approval studies.

1.Gyawali B, Rome BN, Kesselheim AS. Regulatory and clinical consequences of negative confirmatory trials of accelerated approval cancer drugs: retrospective observational study. BMJ 2021;374:n1959

Summary: A retrospective observational study of FDA and NCCN reports found that cancer drug indications that received accelerated approval often remained on formal FDA approved drug labelling and continued to be recommended in clinical guidelines several years after post-approval trials showed no improvement in the primary efficacy end point. Clinical guidelines should better align with the results of post-approval trials of cancer drugs that received accelerated approval.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren