Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van continue diepe sedatie op overleving in patiënten met gevorderde ziekte

(0)2015-11-21 13:26   ( Nieuws )

Tags

CDS  

Dr. Hiroya KinoshitaContinue diepe sedatie (CDS) voor het overlijden is een controversiële therapie, met name wat betreft de vraag of CDS de overleving verkort. Dr. Hiroya Kinoshita (ziekenhuis van het Nationaal Kankercentrum, Chiba) en collega’s hebben deze kwestie onderzocht in de J-Proval studie. De analyse is online gepubliceerd in The Lancet Oncology.1 J-Proval was een prospectieve cohortstudie met 2426 volwassen gevorderde-kankerpatiënten van 58 centra voor palliatieve zorg in Japan. De patiënten zijn geïncludeerd en gevolgd tussen begin september 2012 en eind april 2014.In de nu gepubliceerde analyse zijn 289 patiënten geëxcludeerd die langer dan 180 dagen overleefden, en 310 patiënten wegens ontbrekende gegevens, zodat er voor de analyse 1827 patiënten overbleven van wie 269 (14,7%) CDS kregen. De mediane overleving was 27 dagen in de CDS-groep versus 26 dagen in de niet-CDS groep (p=0,20). Propensity-score correctie leidde niet een significant verschil in overleving (p=0,91), evenmin als correctie voor leeftijd, performance status, en volume van kunstmatige hydratie.

De onderzoekers concluderen dat CDS niet geassocieerd lijkt te zijn met meetbare verkorting van de overleving van patiënten die zorg krijgen van gespecialiseerde centra.

1.Maeda I, Morita T, Yamaguchi T et al. Effect of continuous deep sedation on survival in patients with advanced cancer (J-Proval): a propensity score-weighted analysis of a prospective cohort study. Lancet Oncol 2015; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren