Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Continue versus één-jaar vaste-duur nivolumab voor eerder-behandeld gevorderd NSCLC


Dr. David WaterhouseEr is geen duidelijkheid voor de optimale duur van immuuntherapie voor maligniteiten. Een exploratieve analyse van de CheckMate 153-studie heeft de impact van één-jaar vaste duur versus voortgezette therapie op de werkzaamheid van nivolumab voor eerder-behandeld gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom geïnventariseerd. Dr. David Waterhouse (US Oncology Network, Cincinnati OH) en collega’s publiceren de analyse in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 1428 patiënten die nivolumab monotherapie kregen (3 mg/kg iedere twee weken) voor eerder-behandeld gevorderd NSCLC. Patiënten die na een jaar nog steeds nivolumab kregen werden gerandomiseerd naar voortzetting van de therapie tot ziekteprogressie of niet-acceptabele toxiciteit (n=127) of stoppen van nivolumab met de mogelijkheid van herbehandeling na ziekteprogressie (n=125). Onder deze patiënten waren er 89 (continue arm) en 85 (één-jaar vaste duur arm) die op het moment van randomisatie progressievrij waren (PFS-populatie); de overige patiënten werden beschouwd als nog profijt te hebben van nivolumab ondanks radiografische progressie. Het eindpunt van de analyse was progressievrije overleving.

De follow-up was tenminste 13,5 maanden na de randomisatie. De mediane PFS was langer met continue therapie dan met één-jaar vaste duur therapie (panel A: PFS-populatie; panel B: patienten met complete of partiële respons bij randomisatie; panel C: patiënten met stabiele ziekte bij randomisatie) in de PFS-populatie (24,7 versus 9,4 maanden; HR 0,56; 95%-bti 0,37-0,84). Ook de mediane overall survival was langer in de continue arm dan in de één-jaar vaste duur arm; zowel in de PFS-populatie (niet bereikt versus 32,5 maanden; HR 0,61; 95%-bti 0,37-0,99) en onder alle patiënten (niet-bereikt versus 28,8 maanden; HR 0,62; 95%-bti 0,42-0,92). Er waren weinig treatment-related adverse events die pas na de randomisatie ontstonden; en er waren geen nieuwe veiligheidssignalen.

De onderzoekers concluderen dat de analyse suggereert dat voortzetten van nivolumab voor eerder-behandeld gevorderd NSCLC na een jaar resulteerde in verbetering van de uitkomsten.

1.Waterhouse DM, Garon EB, Chandler J et al. Continuous versus 1-year fixed-duration nivolumab in previously treated advanced non-small-cell lung cancer: CheckMate 153. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: Exploratory analysis of the CheckMate 153 trial (nivolumab for previously treated advanced NSCLC) suggested that continuing nivolumab beyond one year was associated with improved outcomes (A: all patients who were progression free at randomization; B: patients with complete or partial response; C; patients with stable disease).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren