Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Copanlisib monotherapie voor verschillende groepen recidiverend of refactair DLBCL-patiënten

(0)2020-02-17 14:00   ( Nieuws )

Prof. Georg LenzPatiënten met recidiverend of refractair grootcellig B-cel lymfoom hebben slechte uitkomsten. Een multinationale fase 2-studie heeft de veiligheid en werkzaamheid onderzocht van de PI3K-remmer copanlisib voor R/R DLBCL met verschillende cells of origin (COOs): geactiveerd B-cell like (ABC) en germinal center B-cell like (GCB) en andere biomarkers. Prof. Georg Lenz (Universiteit van Münster, Duitsland) en collega’s publiceren de studie online in Leukemia.1

De studie includeerde 67 patiënten (19 ABC DLBCL; 30 GCB DLBCL; 18 unclassifiable of missing) die copanlisib monotherapie kregen. Het primaire eindpunt was percentage patiënten met objectieve respons. De ORR was 19,4% onder alle patiënten; 31,6% onder de ABC-DLBCL patiënten en 13,3% onder de CGB-DLBCL patiënten. Onder de 67 patiënten waren 45 met wildtype CD79B, 9 met CD79B-mutaties, en 13 met ontbrekende gegevens over de CD79B-mutatiestatus. De ORR op copanlisib verschilde niet tussen patiënten met wildtype CD79B (ORR 20,0%) en patiënten met CD79B-mutaties (ORR 22,2%). De onderzoekers vonden een 16-genen signatuur dat respons op copanlisib voorspelde. Tot de adverse events met copanlisib behoorden hypertensie (40% van de patiënten), diarree (37,3%), en hyperglycemie (32,8%).

De onderzoekers concluderen dat copanlisib voor recidieverend of refractair DLBCL een manageable veiligheidsprofiel, met een numeriek hogere respons in ABC-DLBCL dan in GCB-DLBCL.

1.Lenz G, Hawkes E, Verhoef G et al. Single-agent activity of phosphatidylinositol 3-kinase inhibition with copanlisib in patients with molecularly defined relapsed or refractory diffues large B-cell lymphoma. Leukemia 2020; epub ahead of print

Summary: A mutlinational phase 2 study found that copanlisib had a manageable safety profile in patients with relapsed/refractory DLBCL, and a numerically higher response rate in ABC versus GCB DLBCL patients.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren