Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Crossover en pembrolizumab-herbehandeling voor recidiverend hoog-risico stadium III melanoom


Prof. Alexander EggermontDe multinationale fase 3-studie EORTC 1325/KEYNOTE-054 randomiseerde patiënten na complete resectie van hoog-risico stadium III melanoom voor de duur van een jaar naar pembrolizumab of placebo. In 2018 is gepubliceerd dat pembrolizumab geassocieerd was met betere recidiefvrije overleving (HR 0,57) en afstands-metastasevrije overleving (HR 0,60). Prof. Alexander Eggermont (Prinses Máxima Centrum, Utrecht) presenteert op de virtuele Annual Meeting van ASCO een analyse van de resultaten van pembrolizumab-herbehandeling of crossover naar pembrolizumab na recidief in de studie.1
De patiënten werden gerandomiseerd naar pembrolizumab 200 mg (n=514) of placebo (n=505) iedere drie weken. Na recidief zonder hersenmetastasen konden patiënten met een ECOG performance status 2 of beter deelnemen aan het tweede deel van de studie, waarin ze pembrolizumab 200 mg iedere drie weken kregen gedurende ten hoogste twee jaar, hetzij als crossover uit de placebogroep of rechallenge van patiënten met recidief tenminste zes maanden na voltooiing van een jaar behandeling in de pembrolizumabgroep. De behandeling werd gestopt bij progressie of niet-acceptabele toxiciteit.

Op het moment van cut-off van de studie hadden 298 patiënten in de placebogroep recidief, van wie 155 deelnamen aan het tweede deel van de studie. Onder de 297 patiënten die één jaar pembrolizumab voltooid hadden waren er 47 met recidief tenminste zes maanden later; van deze patiënten namen er 20 deel aan de rechallenge-fase. Onder de 175 patiënten die pembrolizumab startten in het tweede deel van de studie discontinueerden 160 patiënten pembrolizumab wegens voltooiing van de behandeling (n=24), ziekteprogressie (n=88), toxiciteit (n=20), beslissing van de behandelaar (n=21), of andere reden (n=7); 15 patiënten werden nog behandeld. Het mediane aantal pembrolizumab-doses was 12 in de crossover-groep en 5,5 in de rechallenge-groep; de mediane follow-up was 41 respectievelijk 19 maanden. De mediane PFS was 8,5 maanden (95%-bti 5,7-15,2) in de crossover-groep en 4,1 maanden (2,6-NE) in de rechallenge-groep. Graad 1 tot en met 4 irAEs werden gezien in 51 van 175 patiënten.

De onderzoekers concluderen dat pembrolizumab na crossover resulteerde in 39% ORR en drie-jaars PFS-percentage van 32%. In de rechallenge-groep was de werkzaamheid lager.

1.Eggermont AM et al. ASCO Annual Meeting 2021; abstr. 9500

Summary: The phase 3 EORTC 1325/KEYNOTE-054 study randomized patients after complete resection of high-risk stage III melanoma for one year to pembrolizumab or placebo. In patients who crossed over to pembrolizumab after recurrence in the placebo group, pembrolizumab yielded a 39% ORR and median PFS of 8.5 months. Among patients who recurred more than six months after completion of treatment in the pembrolizumab group, pembrolizumab rechallenge resulted in median PFS of 4.1 months.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren