Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

ctDNA-kinetiek voorspelt uitkomsten van EGFR-TKI behandeld NSCLC met EGFR-mutatie


Prof. Philip MackEr komen in toenemende mate aanwijzingen beschikbaar over de waarde van dynamische veranderingen in circulerend tumor DNA (ctDNA) als voorspeller van uitkomsten van behandelingen voor maligniteiten. Een analyse van de SWOG S1403 studie heeft de prognostische waarde van ctDNA-kinetiek in EGFR-TKI behandeld NSCLC met EGFR-mutatie onderzocht. Prof. Philip Mack (Mount Sinai School of Medicine, New York) en collega’s publiceren de analyse in Clinical Cancer Research.1

De multicenter fase 2-studie SWOG S1403 includeerde patiënten met EGFR-gemuteeerd gevorderd NSCLC die niet eerder behandeld waren voor gevorderde ziekte. De patiënten werden gerandomiseerd naar afatinib plus cetuximab of alleen afatinib. In 2020 is gepubliceerd dat toevoeging van cetuximab aan afatinib niet resulteerde in verbetering van de uitkomsten. De nu gepubliceerde analyse heeft betrekking op 106 patiënten van wie ctDNA-data beschikbaar waren bij baseline, na acht weken behandeling, en bij progressie.


EGFR-mutaties werden gezien in baseline ctDNA in 77% van de patiënten. Detectie van mutaties was geassocieerd met aanwezigheid van hersen- en/of levermetastasen en M1B-stadium. Complete klaring van EGFR-mutaties in ctDNA na acht weken was geassocieerd met significant verlaagd risico van progressie (versus patiënten zonder complete klaring HR 0,23; p<0,0001) met mediane PFS van 15,1 maanden in de groep met ctDNA-klaring versus 4,6 maanden in de groep zonder klaring. ctDNA-klaring was ook geassocieerd met significant verlaagd risico van overlijden (HR 0,44; p=0,02) met mediane OS 32,6 versus 15,6 maanden.

De onderzoekers concluderen dat klaring van ctDNA na acht weken behandeling significant voorspellend was voor progressievrije overleving en overall survival.

1.Mack PC, Miao J, Redman MW et al. Circulating tumor DNA (ctDNA) kinetics predict progression-free and overall survival in EGFR TKI-treated patiens with EGFR-mutant NSCLC (SWOG S1403). Clin Cancer Res 2022; epub ahead of print

Summary: Analysis of the phase 2 SWOG S1403 trial found that among patients with advanced EGFR-mutated NSCLC, plasma clearance of ctDNA at 8 weeks was significantly predictive of progression-free and overall survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren