Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Cumulatief risico van vals-positief resultaat na tien tweejaarlijkse ronden van mammografiescreening in Noorwegen


Prof. Solveig HofvindVals-positieve screeningsresultaten zijn een onvermijdelijke ongunstige bijwerking van mammografiescreening. Een retrospectieve cohortstudie in Noorwegen heeft het cumulatief risico van een vals-positief resultaat na tien tweejaarlijkse screeningsronden geïnventariseerd. Prof. Solveig Hofvind (Kreftregisteret, Oslo) en collega’s publiceren de studie in Cancer.1

De onderzoekers analyseerden screeningsresultaten van 421.545 vrouwen die tussen begin 1995 en eind 2019 in de leeftijd van vijftig tot zeventig jaar in het kader van BreastScreen Norway deelnamen aan tien tweejaarlijkse screeningsronden. De figuur laat de belangrijkste uitkomsten van de studie zien. Het cumulatief risico van een eerste vals-positief resultaat na tien ronden was 18,04% (95%-bti 18,00-18,07) en het cumulatief risico van een vals-positief resultaat leidend tot een invasieve procedure was 5,01% (5,01-5,02). Correctie voor onregelmatige deelname of leeftijd leidde niet tot belangwekkende veranderingen van deze uitkomsten.

De onderzoekers concluderen dat onder vrouwen die deelnemen aan BreastScreen Norway bijna één op de vijf een vals-positief screeningsresultaat kan verwachten en één op de twintig een vals-positief screeningsresultaat dat leidt tot een invasieve procedure.

1.Tsuruda KM, Larsen M, Román M, Hofvind S. Cumulative risk of a false-positive screening result: a retrospective cohort study using empirical data from 10 biennial screening rounds in BreastScreen Norway. Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: A retrospective cohort study retrospective cohort study found that among women aged 50 to 69 years attending 10 biennial screening rounds in BreastScreen Norway, the cumulative risk of experiencing a first false-positive screening result was 18.04%. The cumulative risk of experiencing a false-positive screening result that involved an invasive procedure was 5.01%.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren