Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Cumulatieve incidentie en voorspellers van CNS-metastase van stadium III melanoom


Dr. Lauren HayduEr is behoefte aan informatie over incidentie van en risicofactoren voor CNS-metastase in patiënten met (AJCC 8th edition) stadium III melanoom. Een retrospectieve studie van MD Anderson Cancer Center (Houston TX) en de University of Sydney (NSW, Australië) heeft deze informatie geïnventariseerd. Dr. Lauren Haydu (MD Anderson) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

In de databases van beide instituten vonden de onderzoekers gegevens van 1918 patiënten met een diagnose stadium III melanoom tussen begin 1998 en eind 2014, met negatieve baseline CNS-imaging binnen vier maanden na de diagnose. Na mediaan 70,2 maanden follow-up was afstandsrecidief gezien in 711 patiënten (37,1%). De eerste site van afstandsrecidief was alleen-CNS in 3,9% van de patiënten; CNS plus extracranieel (EC) in 1,8%; en alleen-EC in 31,4%. Tijdens de follow-up werd CNS-metastase gezien in 16,7% (niet significant verschillend tussen beide instituten), met cumulatieve incidentie van 3,6% na één jaar (95%-bti 2,9-4,6); 6,6% na twee jaar (95%-bti 8,3-11,0); en 15,8% na vijf jaar (95%-bti 14,1-17,6). Risicofactoren voor CNS-metastase waren geslacht, leeftijd, en locatie en mitosesnelheid van de primaire tumor.

De onderzoekers concluderen dat het risico van CNS-metastase niet verschillend was tussen patiënten in de Verenigde Staten en patiënten in Australië, en dat de studie de rol van mitosesnelheid van de primaire tumor als risicofactor voor CNS-metastase onderstreept.

1.Haydu LE, Lo SN, McQuade JL et al. Cumulative incidence and predictors of CNS metastasis for patients with American Joint Committee on Cancer 8th edition stage III melanoma. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A retrospective study at MD Anderson Cancer Center (Houston, TX) and The University of Sydney (NSW, Australia) found that in (AJCC 8th edition) stage III melanoma over median 70.2 months follow-up the incidence of distant recurrence was 37.1%, while the incidence of CNS metastasis was 16.7% (3.6% at 1 year; 15.8% at 5 years).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren