Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Cutane toxiciteiten met palbociclib plus endocriene therapie voor gevorderd mammacarcinoom


Dr. Kara HeelanDe combinatie van de CDK4/6-remmer palbociclib met endocriene therapie (letrozol of fulvestrant) is een standaard-behandeling voor HR-positief HER2-negatief gevorderd mammacarcinoom. Een studie van The Royal Marsden Foundation Trust (Londen, VK) heeft het optreden van cutane toxiciteiten met deze behandeling geïnventariseerd. Dr. Kara Heelan en collega’s publiceren de studie in Breast Cancer Research and Treatment.1

Tussen begin maar 2016 en eind augustus 2020 werden in het centrum 324 volwassen patiënten behandeld. De incidentie van behandelingsgerelateerde cutane toxiciteiten was 14,2%. De meest-frequente cutane toxiciteiten waren maculopapulaire rash (41%), asteatose (37%), pruritus en urticaria (20%), en bulleuze dermatitis reacties (9%). Er ware twee patiënten met subacute lupus erythematodes, één patiënt met bulleus pemphigoïd, en één patiënt met erythema multiforme. De patiënten kregen gemiddeld negen cycli behandeling. Cutane toxiciteiten in de getroffen patiënten werden gezien na gemiddeld zes cycli, en hielden mediaan 43 dagen aan. De meerderheid van de toxiciteiten werden gemanaged met topische steroïden; orale corticosteroïden waren vereist voor drie patiënten, en hydroxychloroquine voor één patiënt. Slechts 15% van de getroffen patiënten hadden doseringsreductie nodig en slechts 4% discontinueerden de behandeling.

De onderzoekers concluderen dat de studie incidentie en management heeft onderzocht van cutane toxiciteiten met palbociclib plus endocriene therapie voor HR-positief HER2-negatief gevorderd mammacarcinoom.

1.Chawla S, Hill A, Fearfield L et al. Cutaneous toxicities occuring during palbociclib (CDK4/6 inhibitor) and endocrine therapy in patients with advanced breast cancer: a single-centre experience. Breast Cancer Res Treat 2021; epub ahead of print

Summary: A study at The Royal Marsden Foundation Trust (London, UK) investigated cutaneous toxicities with palbociclib plus endocrine therapy for HR-positive, HER2-negative advanced breast cancer. The incidence of treatment-related cutaneous AEs was 14.2%. Only 15% of affected patients required temporary suspension of treatment, and 4% required discontinuation.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren