Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Cytomegalovirus virale belasting en mortaliteit na hematopoïetische stamceltransplantatie

(0)2016-02-20 12:55   ( Nieuws )

Tags

CMV-viremie  HSCT  

Dr. Margaret GreenCytomegalovirus (CMV) virale belasting wordt gewoonlijk gebruikt voor het geleiden van preëmptieve therapie na transplantatie, maar er zijn weinig gegevens beschikbaar over de associatie tussen viremie en klinische eindpunten. Dr. Margaret Green (Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle WA) en collega’s hebben een studie uitgevoerd van de associatie tussen CMV-virale belasting en mortaliteit in het eerste jaar na hematopoïetische stamceltransplantatie (HSCT). De uitkomsten van de studie zijn online gepubliceerd in The Lancet Haematology.1

Deelnemers aan de retrospectieve cohortstudie waren patiënten van Fred Hutchinson die alloHSCT ondergingen in 2007 en de eerste twee maanden van 2008, CMV-positief waren of een CMV-positieve donor hadden, en wekelijks op CMV werden getest gedurende de eerste honderd dagen na de transplantatie. Van de 1037 geïncludeerde patiënten vielen er 87 af wegens ontbreken van CMV-testgegevens en 24 omdat ze deelnamen aan CMV-profylaxestudies.

Van de 926 resterende patiënten overleden 263 (30%; 95%-bti 26,9-33,0%) in het eerste jaar na HSCT. CMV-ziekte werd vastgesteld in 95 patiënten; in drie van de 263 patiënten was het overlijden rechtstreeks toe te schrijven aan CMV-ziekte. Na correctie voor gebruik van preëmptieve therapie, neutropenie, en GVHD was een CMV-virale belasting van 250 IU/ml of hoger geassocieerd met verhoogd risico van overlijden binnen zestig dagen na HSCT (HR 19,8; 95%-bti 9,6-41,1) en een nog steeds maar zwakker verhoogd risico van overlijden na zestig dagen (HR 1,8; 95%-bti 1,3-2,3). Vergelijkbare associaties werden gezien voor hogere CMV-virale belastingsdrempelwaarden.

De onderzoekers concluderen dat CMV-viremie geassocieerd is met een verhoogd risico van mortaliteit in het eerste jaar na HSCT, onafhankelijk van het gebruik van preëmptieve therapie, en met aanwijzingen voor een positieve doserings-respons relatie.

1.Green ML, Leisenring W, Xie H et al. Cytomegalovirus viral load and mortality after haemopoietic stem cell transplantation in the era of pre-emptive therapy: a retrospective cohort study. Lancet Haematol 2016; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren