Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Dabrafenib plus trametinib voor BRAF-gemuteerd melanoom: continue versus intermittente toediening


Dr. Alain AlgaziBehandeling met BRAF- en MEK remmers resulteert in objectieve respons in de meeste patiënten met BRAF-V600E/K gemuteerd melanoom, maar de duur van de respons is vaak beperkt. Het is denkbaar dat intermittente toediening van de de BRAF- en MEK-remmers zal resulteren in minder frequent ontstaan van verkegen resistentie vanwege deselectie van tumorcellen die optimaal groeien in aanwezigheid van deze middelen. De fase 2-studie SWOG S1320 heeft deze hypothese getoetst. Dr. Alain Algazi (University of California San Francisco) presenteert de studie online op de virtuele Annual Meeting van AACR.1

De studie includeerde 242 patiënten met BRAF-V600E/K gemuteerd melanoom, die gedurende acht weken continue toediening van dabrafenib plus trametinib kregen. De 206 patiënten die na acht weken progressievrij waren werden gerandomiseerd naar voortzetting van de continue behandeling (n=105) of intermittente behandeling (3-week-off 5-week-on; n= 101). Er waren geen significante verschillen tussen beide groepen in termen van baseline patiëntkenmerken. Het primaire eindpunt van de studie was progressievrije overleving. De mediane follow-up na randomisatie was twee jaar. De mediane PFS na randomisatie was 9,0 maanden met continue toediening versus 5,5 maanden met intermittente toediening (p=0,064). De mediane overall survival was 29,2 maanden in beide groepen.

De onderzoekers concluderen dat continue vergeleken met intermittente toediening van dabrafenib plus trametinib voor melanoom met BRAF-V600E/K mutatie resulteerde in superieure PFS.

1.Algazi A et al. AACR Annual Meeting 2020; abstr CT013

Summary: The multicenter randomized phase 2 study SWOG S1320 found that continuous compared with intermittent dosing of dabrafenib plus trametinib resulted in superior PFS among patients with BRAF-V600E/K mutated melanoma.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren