Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Daratumumab-gebaseerde regimes voor recidiverend of refractair multipel myeloom in oudere patiënten


Prof. Maria Victoria MateosDe fase 3-studies CASTOR en POLLUX hebben laten zien dat toevoegen van daratumumab aan lenalidomide-dexamethason of bortezomib-dexamethason resulteerde in verbetering van de uitkomsten van recidiverend of refractair multipel myeloom (RRMM). Een subgroepanalyse van de studies heeft onderzocht of deze verbetering ook wordt gezien in oudere patiënten. Prof. Maria Victoria Mateos (Universiteit van Salamanca, Spanje) en collega’s publiceren de analyse online in Haematologica.1

De studies includeerden patiënten die tenminste één eerdere lijn behandeling hadden gekregen. CASTOR randomiseerde patiënten naar bortezomib-dexamethason met of zonder daratumumab; POLLUX randomiseerde patiënten naar lenalidomide-dexamethason met of zonder daratumumab. Voor patiënten in de leeftijd van 75 jaar en ouder in CASTOR (mediane follow-up 19,4 maanden) resulteerde toevoegen van daratumumab in toename van de ORR (95,0% versus 78,8%; p=0,1134) en verlenging van de mediane progressievrije overleving (17,9 versus 8,1 maanden; HR 0,26; p=0,0022). Het meest-gerapporteerde graad 3 of 4 treatment-emergent adverse even was trombocytopenie (45,0% van de patiënten in de daratumumab-arm; 37,1% van de patiënten in de controle-arm. Infusiereacties werden gezien in 65,0% van de patiënten.


Voor patiënten in de leeftijd van 75 jaar en ouder in POLLUX resulteerde toevoegen van daratumumab in toename van de ORR (93,1% versus 76,5%; p=0,0744) en verlenging van de mediane progressievrije overleving (28,9 versus 11,4 maanden; HR 0,27; p=0,0042). De meest-gerapporteerde gradd 3 of 4 TRAE was neutropenie (44,8% versus 31,4%). Infusiereacties werden gezien in 41,4% van de patiënten. In beide studies werden vergelijkbare resultaten gezien voor patiënten in de leeftijd van 65 tot en met 74 jaar.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van daratumumab aan bortezomib-dexamethason of lenalidomide-dexamethason voor RRMM ook in oudere patiënten resulteert in verbetering van de uitkomsten.

1.Mateos M-V, Spencer A, Nooka AK et al. Daratumumab-based regimens are highly effective and well tolerated in relapsed or refractory multiple myeloma regardless of patient age: subgroup analysis of the phase 3 CASTOR and POLLUX studies. Haematologica 2019; epub ahead of print

Summary: Subgroup analyses of the phase 3 studies CASTOR and POLLUX found that adding daratumumab to lenalidomide-dexamethasone or bortezomib-dexamethasone for relapsed or refractory multiple myeloma resulted in improved outcomes in patients aged 65-74 years and in patients aged 75 years and older.


Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren