Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Daratumumab plus pomalidomide en dexamethason voor recidiverend/refractair multipel myeloom

(0)2017-06-22 13:45   ( Nieuws )

Tags

daratumumab  MM  pom-dex  

Prof. Sagar LonialProf. Sagar Lonial (Emory University, Atlanta GA) en collega’s hebben een studie uitgevoerd van veiligheid en werkzaamheid van de combinatie van daratumumab plus pomalidomide/dexamethason (pom-dex) in patiënten die tenminste twee eerdere lijnen behandeling hadden gekregen voor recidiverend/refractair multipel myeloom (MM) en refractair waren tegen hun laatste behandeling. Ze publiceren de studie online in Blood.1 De studie had 103 deelnemers, die mediaan 4 (range 1-14) eerdere behandeling hadden gekregen; 76% had tenminste 3 eerdere behandelingen gekregen.

De patiënten kregen daratumumab 16 mg/kg volgens het aanbevolen schema, pomalidomide 4 mg eenmaal daags op dagen 1 tot en met 21 van vier-weekse cycli, en dexamethason 40 mg eens per week. Het primaire eindpunt van de studie was veiligheid. Het veiligheidsprofiel van daratumumab plus pom-dex was vergelijkbaar met dat van alleen pom-dex, met uitzondering van daratumumab-specifieke infusiereacties (in 50% van de patiënten) en hogere incidentie van neutropenie, hoewel zonder verhoogd infectiepercentage. Veel-geziene graad 3 of hoger adverse events waren neutropenie (78%), anemie (28%), en leukopenie (24%).

Secundaire eindpunten waren overall response rate (ORR) en minimal residual disease (MRD). De ORR was 60%, over het algemeen consistent in subgroepen (58% in dubbel-refractaire patiënten). Onder patiënten met complete respons of beter was 29% MRD-negatief bij een drempelwaarde van 10-5. Onder de 62 patiënten met respons was de mediane duur van de respons not estimable. Bij follow-up van mediaan 13,1 maanden was de mediane progressievrije overleving 8,8 maanden en de mediane overall survival 17,5 maanden. De twaalf-maands OS was 66%.

De onderzoekers concluderen dat afgezien van toegenomen incidentie van neutropenie het veiligheidsprofiel van daratumumab plus pom-dex consistent was met dat van de afzonderlijke behandelingen. De combinatie induceerde diepe en duurzame responsen in zwaar-voorbehandelde patiënten.

1.Chari A, Suvannasankha A, Fay JW et al. Daratumumab plus pomalidomide and dexamethasone in relapsed and/or refractory multiple myeloma. Bloo 2017; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren