Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Dasatinib versus imatinib na suboptimale respons van CML-CP op drie maanden imatinib


Prof. Jorge CortesOnder patiënten met CML in chronische fase (CML-CP) is vroege moleculaire respons geassocieerd met verhoogde kans op diepe moleculaire respons en superieure overleving. Ongeveer één op de drie patiënten bereikt echter geen vroege respons op eerstelijns imatinib. De multinationale fase 2b-studie DASCERN onderzocht de waarde van vroege switch van imatinib naar dasatinib voor deze patiënten. Prof. Jorge Cortes (Universiteit van Augusta GA) en collega’s publiceren de studie online in Leukemia.1

De studie includeerde volwassen patiënten met CML-CP die na drie maanden eerstelijns imatinib BCR-ABL1 > 10% hadden (bepaald in een centraal laboratorium). De patiënten werden binnen acht weken na de bepaling 2:1 gerandomiseerd naar dasatinib 100 mg eenmaal daags (n=174) of voortzetting van imatinib in de bestaande dosering (tenminste 400 mg eenmaal daags; n=86). Het primaire eindpunt was het percentage patiënten met majeure moleculaire respons na twaalf maanden. De MMR na twaalf maanden was 29% met dasatinib versus 13% met imatinib (p-0,005).

De twee-jaars MMR in de dasatinib-arm was 66%. Na falen van imatinib kregen patiënten in de imatinib-arm crossover naar dasatinib aangeboden. Van de 86 patiënten in de imatinib-arm gingen 45 over op dasatinib (52%) na mediaan 9 maanden. Onder patiënten met crossover was de twee-jaars cumulatieve MMR 58%, waarmee onder alle patiënten die dasatinib kregen de twee-jaars MMR uitkwam op 64%. Onder patiënten die imatinib continueerden was de twee-jaars MMR 41%. Er waren in beide armen geen onverwachte adverse events.

De onderzoekers concluderen dat in geval van suboptimale respons van CML-CP op drie maanden eerstelijns imatinib switchen naar dasatinib geassocieerd kan zijn met klinisch profijt.

1.Cortes JE, Jiang Q, Wang J et al. Dasatinib vs. imatinib in patients with chromic myeloid leukemia in chronic phase (CML-CP) who have not achieved an optimal response to 3 months of imatinib therapy: the DASCERN randomized study. Leukemia 2020; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 2b study DASCERN randomized CML-CP patients with suboptimal response after three months of first-line imatinib to dasatinib versus imatinib continuation. MMR at 12 months was observed in 29% versus 13% of patients.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren