Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Database-analyse van patronen van gebruik van chemotherapie voor cervixcarcinoom

(0)2024-06-10 13:30   ( Nieuws )

Dr. Jason WrightEr is weinig informatie beschikbaar over de real-world patronen van het gebruik van chemotherapie onder patiënten met cervixcarcinoom. Een analyse van een USA-brede database heeft deze patronen onderzocht. Dr. Jason Wright (Columbia University, New York) en collega’s publiceren de analyse in het International Journal of Gynecological Cancer.1

De analyse includeerde 5390 patiënten die tussen begin 2011 en eind 2020 primaire hysterectomie (49,5%) of primaire radiotherapie (50,5%) ondergingen voor cervixcarcinoom. Van de patiënten die primaire hysterectomie ondergingen kregen 36,7% adjuvante bestraling en 23,1% primaire chemotherapie. De meest-gebruikte chemotherapie-regimes waren single-agent platina (51,7%), platina-combinatietherapie (42,9%), en niet-platina chemotherapie (3,4%). Van de patiënten die primaire bestraling ondergingen, kregen 73,6% primaire of concurrente chemotherapie; hetzij alleen platina (66,4%), platina-combinatietherapie (32,2%), of niet-platina chemotherapie (1,4%). De mediane duur van primaire chemotherapie was 1,2 maanden.

Chemotherapie voor recidiverend cervixcarcinoom werd begonnen in 959 patiënten. De meest-gebruikte regimes waren platina-combinatietherapie (63,9%), niet-platina cytotoxische middelen (16,5%), single-agent platina (14,9%), gerichte therapie met bevacizumab (6,0%), en immuuntherapie met pembrolizumab (3,2%). Overall nam het percentage patiënten met single-agent platina therapie toe van 17,4% in 2011 tot 32,1% in 2019, terwijl platina-combinatietherapie in deze periode afnam van 64,1% tot 41,5%. Gebruik van niet-platina middelen nam toe van 18,5% in 2011 tot 26,4% in 2019.

De onderzoekers concluderen dat platina-gebaseerde chemotherapie in de Verenigde Staten de meest-gebruikte therapie is voor patiënten met cervixcarcinoom, zowel in de primaire setting als bij recidief.

1.Diggs A, Huang Y, Melamed A et al. Patterns of use of primary and first-line chemotherapy for recurrence among patients with cervical cancer. Int J Gynecol Oncol 2024; epub ahead of print

Summary: Retrospective analysis of data of 5390 patients with cervical cancer from 2011 to 2020 found that platinum-based chemotherapy is the most commonly used therapy, both in the primary setting and at the time of recurrence. The rate of use of non-platinum agents at first recurrence has increased over time.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren