Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Days alive and out of hospital na primaire chirurgie voor squameus celcarcinoom van de mondholte

(0)2022-12-19 13:00   ( Nieuws )

Prof. Christian von BuchwaldDays alive and out of hospital (DOAH) is een eenvoudig beschikbare composiete patiënt-gecentreerde uitkomstmaat die het postoperatieve herstel beschrijft. DAOH is gedefinieerd als het aantal dagen dat de patiënt tijdens een postoperatieve periode niet in het ziekenhuis verblijft. Een retrospectieve cohortstudie in Oost-Denemarken heeft de DAOH tijdens 30 en 365 dagen follow-up na primaire chirurgie voor squameus celcarcinoom van de mondholte (OCSCC) geïnventariseerd. Prof. Christian von Buchwald (Rigshospitalet, Kopenhagen) en collega’s publiceren de studie in Acta Oncologica.1

De studie includeerde 867 patiënten die tussen begin 2000 en eind 2014 primaire chirurgie voor OCSCC ondergingen. De mediane leeftijd was 63 jaar (IQR 56-70) en 63% van de patiënten waren mannen. De DAOH-30 na chirurgie was 25 dagen (83%; IQR 21-27) en de DAOH-365 was 356 dagen (98%; IQR 336-360). Excessief alcoholgebruik was geassocieerd met lagere DAOH-365 (p<0,001) maar niet met lagere DAOH-30. Gevorderd T-stadium, adjuvante radiotherapie, en hogere Charlson Comorbidity Index score waren significant geassocieerd met zowel lagere DAOH-30 als DAOH-365. Heropname binnen dertig dagen na chirurgie was geassocieerd met hogere heropname binnen 365 dagen.

De onderzoekers concluderen dat de studie DAOHs na primaire chirurgie voor OCSCC heeft geïnventariseerd en risicofactoren voor heropname in het ziekenhuis heeft geïdentificeerd.

1.Awada HN, Holm Larsen M, Ruud Kjær EK et al. Days alive and out of hospital following primary surgery for oral cavity squamous cell carcinoma. Acta Oncol 2022.2156810

Summary: A retrospective cohort study in Denmark found that after primary surgery for OCSCC the DAOH after 30 days was 25 days (83%), while DAOH after 365 days was 356 days (98%).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren