Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Debio 1143 plus hoge-dosering cisplatine chemoradiotherapie voor hoog-risico locoregionaal-gevorderd HNSCC


Prof. Jean BourhisDebio 1143 is een oraal toegediende antagonist van remmer van apoptose-eiwitten, met potentie om de antitumoractiviteit van cisplatine en radiotherapie te verhogen. Een gerandomiseerde fase 2-studie in negentien centra in Frankrijk en Zwitserland heeft de werkzaamheid en veiligheid onderzocht van Debio 1143 in combinatie met standaard chemoradiotherapie (CRT) voor hoog-risico lokaal-gevorderd squameus celcarcinoom van hoofd en hals (LA-HNSCC). Prof. Jean Bourhis (CHUV, Lausanne) en collega’s publiceren de studie in The Lancet Oncology.1

De studie includeerde patiënten in de leeftijd van 18 tot en met 75 jaar met een ECOG performance status 0 of 1 en een geschiedenis van tabaksgebruik (meer dan tien pakjaren), die niet eerder waren behandeld voor hoog-risico LA-HNSCC (gedefinieerd als stadium III, IVa, of IVb; beperkt tot T ≥2, N0-3, M0). Ze kregen drie drie-weekse cycli Debio 1143 (200 mg eens per dag op dagen één tot en met veertien; n=48) of placebo (zelfde schema, n=48) toegevoegd aan hoge-dosering cisplatine-gebaseerde CRT. Het primair eindpunt van de studie was locoregionale controle achttien maanden na de CRT.

De mediane duur van follow-up was 25,0 maanden (IQR 19,6-29,4) in de Debio 1143-groep en 24,2 maanden (IQR 6,6-26,8) in de placebogroep. Locoregionale controle achttien maanden na de CRT werd gezien in 54% van de patiënten in de Debio 1143-groep versus 33% van de patiënten in de placebogroep (OR 2,69; p=0,026). Graad 3 of hoger adverse events, voornamelijk dysfagie, mucositis en anemie, werden gerapporteerd voor 85% van de patiënten in de Debio 1143-groep en 87% van de patiënten in de placebogroep. Twee patiënten overleden aan AEs, beiden in de placebogroep.

De onderzoekers concluderen dat toevoeging van Debio 1143 aan hoge-dosering cisplatine-gebaseerde CRT resulteerde in verbetering van de locoregionale controle onder patiënten met hoog-risico LA-HNSCC.

1.Sun X-S, Tao Y, Le Tourneau C et al. Debio 1143 and high-dose cisplatin chemoradiotherapy in high-risk locoregionally advanced squamous cell carcinoma of the head and neck: a double-blind, multicentre, randomised, phase 2 study. Lancet Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A randomized phase 2 study in France and Switzerland compared Debio 1143 versus placebo, both added to high-dose cisplatin-based chemoradiotherapy for high-risk locally advanced HNSCC. Locoregional control after 18 months was seen in 54% of patients in the Debio 1143 group versus 33% in the placebo group (OR 2.69; p=0.026).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren