Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Decipher-test voor voorspellen metastatische ziekte na prostatectomie voor prostaatcarcinoom: meta-analyse

(0)2017-04-02 10:58   ( Nieuws )

Tags

Decipher  

Dr. Felix FengRisicostratificatie van patiënten met prostaatcarcinoom vormt een uitdaging. Er is discussie over de waarde van stratificatie op basis van alleen klinisch-pathologische factoren (DRE, PSA, Gleason score). Decipher is een genomische test die is ontwikkeld voor het voorspellen van metastatische ziekte na prostatectomie . Dr. Felix Feng (University of California, San Francisco) en collega’s hebben een meta-analyse uitgevoerd van studies van de waarde van de test. Ze publiceren de meta-analyse online in het Journal of Clinical Oncology.1

In de literatuur van begin 2011 tot eind 2016 vonden de onderzoekers vijf voor het onderwerp relevante studies. De studies hadden tezamen 975 patiënten na prostatectomie; van 855 patiënten waren individuele gegevens beschikbaar. De mediane follow-up was 8 jaar. Volgens de Decipher test had 60,9% van de patiënten een laag risico van ontwikkelen van metastase; 22,6% een intermediair risico; en 16,5% van de patiënten een hoog risico. De figuur toont de cumulatieve incidentie van metastase in de drie groepen. De tien-jaars cumulatieve incidentie was 5,5%; 15,0%; en 26,7% (p<0,001).

In gepoolde analyse van de vijf studies was toename van de Decipher-score met 0,1 eenheid geassocieerd met 52% hoger risico van metastase (HR 1,52; 95%-bti 1,39-1,67; I2=0%). In multivariate analyse van individuele patiënt-data, na correctie voor klinisch-pathologische factoren, bleef de Decipher-score een statistisch significante voorspeller van metastase (per toename met 0,1 eenheid HR 1,30; p<0,001). De C-index voor voorspellen van tien-jaars distante metastase op basis van alleen klinisch-pathologische factoren was 0,76; toevoegen van Decipher verbeterde de C-index tot 0,81.

De onderzoekers concluderen dat Decipher onafhankelijk de prognosticatie van patiënten na prostatectomie kan verbeteren.

1.Spratt DE, Yousefi K, Deheshi S et al. Individual patient-level meta-analysis of the performance of the Decipher genomic classifier in high-risk men after prostatectomy to predict development of metastatic disease. J Clin Oncol 2017; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren