Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Deelnemen aan gezondheidstesten als mogelijke bron van detectiebias in bepaling van risico van huidmaligniteiten


Dr. Eunyoung ChoDetectiebias is een belangrijke oorzaak van aanvechtbare conclusies van epidemiologisch onderzoek. Dit speelt onder meer een rol in onderzoek van maligniteiten waarop gescreend wordt, omdat screening de diagnose van een aandoening waarschijnlijker maakt, maar niet alle individuen in een populatie deelnemen aan de screening. Dr. Eunyoung Cho (Brown University, Providence RI) en collega’s hebben de assocatie onderzocht tussen deelnemen aan gezondheidstesten en het risico van huidmaligniteiten (BCC, SCC, en melanoom). Ze publiceren de analyse online in JAMA Dermatology.1

De analyse is uitgevoerd in een cohort van 77.736 vrouwen (deelneemsters van de Nurses’ Health Study, gemiddelde leeftijd bij inclusie 56 jaar, SD 7 jaar, follow-up 1.388.523 persoonsjaren) en 39.756 mannen (deelnemers van de Health Professionals Follow-up Study, gemiddelde leeftijd bij inclusie 58 jaar, SD 10 jaar, follow-up 635.319 persoonsjaren). Bij inclusie en op gezette tijden gedurende de follow-up gaven de deelnemers informatie over de screenings die ze hadden ondergaan, waaronder lichamelijk onderzoek door een arts, sigmoïdoscopie of coloscopie, oogonderzoek, serumcholesterolbepaling, mammografie, PSA-test, en rectaal onderzoek. Primaire uitkomst van de analyse was incident BCC, SCC, en invasief melanoom.

Tijdens de follow-up werden onder de vrouwelijke deelnemers 14.319 BCCs, 1517 SCCs, en 506 melanomen gediagnostiseerd, en onder de mannelijke deelnemers 8741 BCCs, 1191 SCCs, en 469 melanomen. Zowel onder mannen als vrouwen was deelnemen aan gezondheidstesten positief geassocieerd met diagnose van BCC en SCC, en was er voor sommige testen ook een associatie met de diagnose van melanoom. Zo was onder de vrouwen ondergaan van een lichamelijk onderzoek door een arts geassocieerd met multivariaat HR 1,46 (95%-bti 1,30-1,64) van BCC; multivariaat HR 2,32 (95%-bti 1,41-3,80) van SCC, en multivariaat HR 1,66 (95%-bti 0,85-3,22). Voor de mannelijke deelnemers werden vergelijkbare associaties gezien.

De onderzoekers concluderen dat ondergaan van health care screening practices de waarschijnlijkheid van gediagnostiseerd worden met een huidmaligniteit verhoogt.

1.Drucker AM, Li W-Q, Savitz DA et al. Association between health maintenance practices and skin cancer risk as a possible source of detection bias. JAMA Dermatol 2018; epub ahead of print

Summary: An analysis of the Nurses’ Health Study and the Health Professionals Follow-up Study found that undergoing health care screening practices increases the likelihood of being diagnosed with skin cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren