Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Definitieve pelvische radiotherapie en overleving van nieuw-gediagnostiseerd metastatisch cervixcarcinoom

(0)2018-07-29 13:27   ( Nieuws )

Prof. Matthew BalloDefinitieve pelvische chemoradiotherapie is standaard van zorg voor lokaal-gevorderd cervixcarcinoom. De rol van definitieve lokale radiotherapie toegevoegd aan chemotherapie voor metastatisch cervixcarcinoom is echter niet duidelijk. Prof. Matthew Ballo (University of Tennessee Health Science Center, Memphis) en collega’s hebben een studie uitgevoerd van de overleving van patiënten die alleen chemotherapie of pelvische chemoradiotherapie kregen voor nieuw-gediagnostiseerd metastatisch cervixcarcinoom. Ze publiceren de studie online in JAMA Oncology.1

In de National Cancer Database over de periode begin 2004 tot eind 2014 identificeerden de onderzoekers 3169 patiënten met nieuw-gediagnostiseerd metastatisch cervixcarcinoom (gemiddelde leeftijd 53,6 jaar; range 19 tot 90 jaar) die alleen chemotherapie kregen (n=808) of pelvische chemoradiatie (n=2361); patiënten met andere behandelingen werden uit de analyse geëxcludeerd. Na mediaan 13,3 maanden follow-up (range 0,1 tot 151 maanden) was chemoradiotherapie vergeleken met alleen chemotherapie geassocieerd met betere overleving in univariate analyse (HR 0,65; p<0,001) en multivariate analye (HR 0,72; p<0,001). In propensity-score gematchte analyse was de mediana overleving 14,4 maanden met chemoradiotherapie versus 10,6 maanden met alleen chemotherapie (p<0,001). De mediane overleving was significant langer onder patiënten die therapeutische radiotherapie kregen met doseringen van 45 Gy of hoger (18,5 maanden) dan onder patiënten die palliative radiotherapie kregen met lagere doseringen (10,2 maanden; p<0,001), en eveneens significant langer onder patiënten die EBRT plus brachytherapie kregen (27,5 maanden) dan onder patiënten die alleen EBRT kregen (12,9 maanden; p<0,001). Chemoradiotherapie was geassocieerd met betere overleving dan alleen chemotherapie in alle onderzochte subgroepen.

De onderzoekers concluderen dat de analys uitwijst dat in nieuw-gediagnostiseerd metastatisch cervixcarcinoom definitieve pelvische chemoradiotherapie geassocieerd is met substantieel langere overleving dan alleen chemotherapie.

1.Wang Y, Farmer M, Izaguirre EW et al. Association of definitive pelvic radiation therapy with survival among patients with newly diagnosed metastatic cervical cancer. JAMA Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: An analysis of the National Cancer Database showed that newly diagnosed metastatic cervical cancer managed with definitive pelvic radiation therapy and chemotherapy was associated with substantially longer survival than treatment with chemotherapy alone.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren