Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Determinanten van adenoomdetectie in screeningsprogramma met flexibele-sigmoïdoscopie

(0)2019-01-15 12:51   ( Nieuws )

Prof. Colin ReesIn 2013 ging in Engeland een nationaal colorectaalcarcinoom-screeningsprogramma van start, dat in aanvulling op de tweejaarlijkse FOBT voor personen in de leeftijd van zestig tot vijfenzeventig jaar ook eenmalige flexibele-sigmoïdoscopie aanbiedt aan personen in de leeftijd van vijfenvijftig jaar en ouder. Prof. Colin Rees (Newcastle University UK) en collega’s hebben een retrospectieve analyse uitgevoerd van de resultaten van de sigmoïdoscopie in zes pilot-centra. Ze publiceren de analyse online in The Lancet Gastroenterology & Hepatology.1

De analyse includeerde 8526 procedures die waren uitgevoerd in het eerste jaar van het programma. De adenoma detection rate (ADR; aantal procedures waarbij tenminste één adenoom werd gedetecteerd gedeeld door het totaal aantal procedures) bedroeg 9,1%; per screeningcentrum uiteenlopend van 7,4% tot 11,0%. De ADR was 11,5% in mannen en 6,6% in vrouwen (p<0,0001). Factoren die in multivariate analyse geassocieerd waren met ADR waren mannelijk geslacht (RR 1,69; p<0,0001) en terugtrektijd vanaf de flexura splenica tenminste 3,25 minuten in negatieve proceduren (RR 1,22; p=0,045). Verlenging van deze terugtrektijd was echter niet geassocieerd met significant hogere ADR (voor 4,0 minuten: RR 1,22; p=0,057). Procedures die niet de flexura splenica bereikten waren geassocieerd met lagere kans van detecteren van een adenoom (bijvoorbeeld voor procedures die slechts het colon descendens bereikten RR 0,77; p=0,0015) maar er was geen extra profijt geassocieerd met procedures tot in het colon transversum. Een lagere waarschijnlijkheid van een procedure die de flexura splenica bereikte werd gezien voor vrouwen, personen met adequate of slechte (versus goede) bowel preparation, en personen met milde of matige of ernstige (versus geen) bowel discomfort.

De onderzoekers concluderen dat er behoefte is aan het definiëren van performance indicatoren, waaronder standaarden voor insertietijden en terugtrektijden en optimale diepte. De terugtrektijd vanaf de flexura splenica dient tenminste 3,25 minuten te bedragen.

1.Bevan R, Blanks RG, Nickerson C et al. Factors affecting adenoma detection rate in a national flexible sigmoidoscopy screening programme: a retrospective analysis. Lancet Gastroenterol Hepatol 2019; epub ahead of print

Summary: A retrospective analysis in England evaluated results of a pilot for the national flexible sigmoidscopy colorectal cancer screening program. The adenoma detection rate was 11.5% in men and 6.6% in women. Factors associated with ADR were male sex and withdrawal time from splenic flexure at least 3.25 minuten in negative procedures. The authors conclude that key performance indicators for this screening should be defined, including standards for insertion and withdrawal times.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren