Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Determinanten van succesvolle discontinuering van immuunsuppressie na allogene HCT


Dr. Joseph PidalaNa allogene hematopoïetische celtransplantatie (alloHCT) wordt routinematig getracht de immuunsuppressie te discontinueren, hetgeen geassocieerd is met verhoogd risico van graft-versus-host disease (GVHD)-geassocieerde morbiditeit en mortaliteit. De waarschijnlijkheid van succesvolle discontinuering van de immuunsuppressie (ISD) en daarmee samenhangende factoren worden niet goed begrepen. Een analyse van lange-termijn follow-up data van twee studies van het Blood and Marrow Transplant Clinical Trial Network was gewijd aan factoren die geassocieerd zijn met succesvolle en niet-geslaagde ISD. Dr. Joseph Pidala (Moffitt Cancer Center, Tampa FL) en collega’s publiceren de analyse online in JAMA Oncology.1

De twee studies includeerden tezamen 827 patiënten (55,1% mannen; mediane leeftijd bij transplantatie 44 jaar; range 0-67). De mediane follow-up was 72 maanden (range 11-124). Vijf jaar na ISD was 20% van de patiënten in leven zonder hervatting van de immuunsuppressie. Factoren die significant geassocieerd waren met verlaagde waarschijnlijkheid van succesvolle ISD waren hogere leeftijd van de ontvanger (ouder dan 50 jaar versus jonger dan 30 jaar gecorrigeerd OR 0,27; p<0,001), mismatched niet-verwante donor (versus matched verwant aOR 0,37; p=0,008), perifeer bloed graft (versus beenmerg aOR 0,45; p<0,001), en gevorderd-stadium ziekte (versus vroeg-stadium aOR 0,45; p=0,002). Onder de 342 patiënten (41,4% van de totale populatie) die immuunsuppressie konden stoppen moest in 127 (37,1%) de immuunsuppressie opnieuw worden gestart vanwege GVHD, en werd overlijden of relapse gezien in 47 (13,7%). ISD-falen was significant geassocieerd met gebruik van perifeer-bloed stamcellen, eerdere GVHD, en eerdere ISD-pogingen.

De onderzoekers concluderen dat succesvolle ISD na alloHCT niet frequent wordt gezien. Ze hebben de geïdentificeerde factoren opgenomen in een model dat de waarschijnlijkheid van succesvolle ISD voor individuele patiënten kan aangeven.

1.Pidala J, Martens M, Anasetti C et al. Factors associated with successful discontinuation of immune suppression after allogeneic hematopoietic cell transplantation. JAMA Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: An analysis of long-tem follow-up data of two studies by the Blood and Marrow Transplant Clinical Trial Network found that successful immune suppression discontinuation (ISD) is uncommon after allogeneic HCT (20.0% after five years). Factors associated with unsuccessful ISD were older recipient age, mismatched unrelated donor, peripheral blood graft, and advanced stage disease.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren