Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Determinanten van uitkomsten van vanwege Covid-19 gehospitaliseerde patiënten met lymfoom


Dr. Caroline BessonPatiënten met lymfoom zijn immuungecompromitteerd vanwege de ziekte zelf en vanwege de behandeling. Een retrospectieve multicenterstudie in Frankrijk heeft kenmerken en determinanten van uitkomsten geïnventariseerd van patiënten met lymfoom die werden gehospitaliseerd vanwege Covid-19. Dr. Caroline Besson (Centre Hospitalier de Versailles) en collega’s publiceren de studie in EClinical Medicine.1

De studie includeerde alle lymfoompatiënten die in maart of april 2020 wegens Covid-19 werden opgenomen in twaalf ziekenhuizen in drie Franse regio’s (n=89). De mediane leeftijd was 67 jaar (range 19-92), 66% van de patiënten waren mannen, en 72% had tenminste één comorbiditeit. De meeste patiënten hadden B-cel non-Hodgkin lymfoom (86%) en hadden binnen een jaar voor de opname behandeling ondergaan (70%). Met mediaan 33 dagen follow-up vanaf de ziekenhuisopname was de dertig-dagen overall survival 71% (95%-bti 62-81). De figuur toont de OS in de gehele populatie (A), volgens lymfoom-subtype (B), volgens leeftijdsgroep (C), en volgens lymfoomstatus (D). In multivariate analyse waren leeftijd 70 jaar of hoger (HR 2,87; p=0,02) en recidiverend/refractair (R/R) lymfoom (HR 2,54; p=0,02) geassocieerd met mortaliteit. De dertig-dagen OS van patiënten jonger dan 70 jaar en zonder R/R lymfoom was 88% (95%-bti 78-99).

De onderzoekers concluderen dat onder voor Covid-19 gehospitaliseerde patiënten met lymfoom, hogere leeftijd en R/R ziekte geassocieerd waren met slechtere mortaliteit, en dat onder patiënten jonger dan 70 jaar en zonder R/R ziekte de overleving gelijk was aan die van Covid-19 gehospitaliseerde patiënten zonder lymfoom.

1.Lamure S, Dulérie R, De Blasi R et al. Determinants of outcome in Covid-19 hospitalized patients with lymphoma: a retrospective multicentric cohort study. EClinicalMedcine 2020.100549

Summary: A retrospective multicenter study in France investigated outcomes of patients with lymphoma hospitalized for Covid-19. Thirty-day overall survival was 71%. Patients in the age of 70 years or older (HR 2.87; p=0.02) and patients with relapsed/refractory lymphoma (HR 2.54; p=0.02) had worse mortality. Survival of patients younger than 70 years without relapsed/refractory lymphoma was comparable to that of Covid-19 hospitalized patients without lymphoma.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren