Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Diffusie-gewogen MRI in gevorderd epitheliaal ovariumcarcinoom: schijnbare diffusiecoëfficiënt als marker van respons


Prof. Nandita deSouzaNa behandeling voor gevorderd epitheliaal ovariumcarcinoom (EOC) wordt in ongeveer driekwart van de patiënten recidief gezien. Er is behoefte aan vroege markers van respons om het management van de ziekte te verbeteren. Een multicenterstudie in het Verenigd Koninkrijk heeft de waarde onderzocht van met diffusie-gewogen MRI verkregen schijnbare diffusiecoëfficiënt (ADC) als indicator van respons, progressievrije overleving, en overall survival in EOC. Prof. Nandita deSouza (The Institute of Cancer Research, Londen) en collega’s publiceren de studie online in Radiology.1

De studie includeerde 125 patiënten met stadium III of IV EOC voor aanvang van geplande platina-gebaseerde chemotherapie. De mediane leeftijd was 63,3 jaar (IQR 57,0-70,7). De patiënten werden geïncludeerd in twee cohorten. Cohort 1 telde 47 patiënten met nieuw-gediagnostiseerde ziekte na interval debulking chirurgie. Patiënten in cohort 1 ondergingen twee baseline MRI-onderzoeken met een interval van ten hoogste zeven dagen, om de reproduceerbaarheid van de ADC te bepalen. De reproduceerbaarheid was acceptabel. Na drie behandelcycli ondergingen ze opnieuw MRI. In 58% van de patiënten was de ADC na drie cycli toegenomen. Het percentage toename vanaf de baseline ADC-waarde verschilde tussen responders en niet-responders: 16,6% versus 3,9% (p=0,02) volgens biochemische definitie van respons en 19,0% versus 6,2% (p=0,04) volgens radiologische definitie van respons.

Cohort 2 omvatte 78 patiënten met recidiverende ziekte. Deze patiënten ondergingen MRI voor aanvang van de behandeling en na één en drie behandelcycli. Na de eerste cyclus was de ADC toegenomen in 47% van de patiënten, en na de derde cyclus in 53%. ADC-toename na de eerste cyclus was geassocieerd met langere PFS (gecorrigeerd HR 0,86; p=0,03). In geen van beide cohorten was ADC-verandering geassocieerd met overall survival.

De onderzoekers concluderen dat toename van de ADC na drie cycli platina-gebaseerde chemotherapie geassocieerd was met respons van nieuw-diagnostiseerd gevorderd EOC. In recidiverende ziekte was toename van de ADC na één cyclus geassocieerd met betere progressievrije overleving.

1.Winfield JM, Wakefiel JC, Dolling D et al. Diffusion-weighted MRI in advanced epithelial ovarian cacer: apparent diffusions coefficient as a response marker. Radiology 2019; epub ahead of print

Summary: A multicenter study in the United Kingdom found that after three cycles of platinum-based chemotherapy for newly diagnosed advanced epithelial ovarian cancer, changes of the apparent diffusion coefficient (ADC, derived from diffusion-weighted MRI) were indicative of response. After one treatment cycle, increased ADC was indicative of improved progression-free survival in relapsed disease.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren