Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Discontinue versus continue stereotactische radiotherapie voor vroeg-stadium niet-kleincellig longcarcinoom

(0)2021-05-17 14:00   ( Nieuws )

Dr. Loïg DuvergéEen studie in vier centra in Frankrijk heeft de impact van het interval tussen SBRT-fracties voor vroeg-stadium NSCLC op de overleving onderzocht. Dr. Loïg Duvergé (Centre Eugène Marquis, Rennes) en collega’s publiceren de studie in Lung Cancer.1 De onderzoekers onderscheiden een ‘continu’ en een ‘discontinu’ schema, gedefinieerd als behandelduur in dagen gedeeld door het aantal fracties ≤ 1,6 (continu) of > 1,6 (discontinu).

De studie includeerde 475 patiënten met stadium I NSCLC, die SBRT kregen in doseringen van 48 tot 75 Gy, in drie tot tien fracties, met discontinu schema voor 236 patiënten en continu schema voor 239 patiënten. De mediane follow-up was 41 maanden. De drie-jaars lokale controle was 92% in de groep met het discontinue schema en 81% in de groep met het continue schema, en de drie-jaars overall survival was 64% in de groep met het discontinue schema en 53% in de groep met het continue schema. In multivariate analyse was het discontinue schema vergeleken met het continue schema significant geassocieerd met betere lokale controle (HR 0,42; 95%-bti 0,22-0,78) en overall survival (HR 0,67; 95%-bti 0,51-0,89). Ook WHO performance status en T-stadium waren geassocieerd met overall survival.


De onderzoekers concluderen dat een discontinu SBRT-schema onder patiënten met vroeg-stadium NSCLC geassocieerd was met betere lokale controle en overall survival.

1.Duvergé L, Bondiau P-Y, Claude L et al. Discontinuous stereotactic body radiotherapy schedule increases overall survival in early-stage non-small cell lung cancer. Lung Cancer 2021.05.016

Summary: A study in France found that a discontinous SBRT schedule (treatment duration in days divided by number of fraction > 1.6) was associated with better local control and overall survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren