Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Dispariteit in overleving van AML in Nederlandse kinderen versus AYAs


Dr. Henrike Karim-KosIn veel typen maligniteiten is slechtere prognose gezien onder adolescenten en jongvolwassenen (AYAs; leeftijd achttien tot veertig jaar) dan onder kinderen in de leeftijd van nul tot en met zeventien jaar. Een Nederlandse bevolkings-gebaseerde studie heeft overleving van AML onder kinderen en AYAs tussen begin 1990 en eind 2015 geïnventariseerd. Dr. Henrike Karim-Kos (Prinses Máxima Centrum, Utrecht) en collega’s publiceren de studie in het International Journal of Cancer.1

In de NKR-database identificeerden de onderzoekers 2058 kinderen en AYAs met een diagnose AML in de studieperiode. AYAs vergeleken met kinderen hadden substantieel lagere vijf-jaars (43% versus 58%) en tien-jaars (37% versus 51%) relatieve overleving. De overlevingskloof tussen beide groepen was het grootst (bijna 20 procentpunten) in de periode van 2010 tot en met 2015, ondanks overlevingsverbetering in de loop van de tijd voor alle leeftijdsgroepen. Het multivariabel-gecorrigeerd excess risico van overlijden was 60% (95%-bti 37-86) hoger voor AYAs dan voor kinderen. Vroege mortaliteit, binnen dertig dagen na de diagnose) nam af in de loop van de tijd, en verschilde niet tussen beide groepen.

De onderzoekers concluderen dat Nederlandse AYAs met een AML-diagnose slechtere prognose hadden dan kinderen. De overlevingskloof was het grootst in recente jaren, hetgeen suggereert dat verbeteringen in de zorg die hebben geleid tot betere overleving van kinderen met AML niet hebben geresulteerd in vergelijkbaar profijt onder AYAs.

1.Schulpen M, Goemans BF, Kaspers GJL et al. Increased survival disparities among children and adolescents & young adults with acute myeloid leukemia: a Dutch population-based study. Int J Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: A population-based study in The Netherlands found that AYAs diagnosed with AML had a worse prognosis than pediatric patients. The survival gap was most pronounced in recent years, suggesting that improvements in care resulting in better outcomes for children have not resulted in equal benefits in AYAs.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren