Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Door HNC-patiënten gerapporteerde klachten voorspellen ED-gebruik en niet-geplande hospitalisatie


Dr. Antoine EskanderIn gerandomiseerde studies is gezien dat inventarisatie van patiënt-gerapporteerde uitkomsten (PROs) bijdragen aan symptoomdetectie en verbetering van klinische uitkomsten van patiënten met maligniteiten. Het is niet duidelijk of deze resultaten van belang zijn voor de klinische praktijk, waar PROs minder consistent worden onderzocht. Een longitudinale studie onder patiënten met hoofd-halsmaligniteiten (HNC) in Ontario heeft de associatie bepaald tussen patiënt-gerapporteerde symptomen en volgend gebruik, binnen veertien dagen, van spoedeisende hulp en niet-geplande hospitalisatie (ED/Hosp). Dr. Antoine Eskander (University of Toronto) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

Tussen januari 2007 en maart 2018 includeerde de studie 11.761 patiënten die tenminste één outpatient Edmonton Symptom Assessment System (ESAS)-vragenlijst hadden beantwoord. Tezamen beantwoordden de patiënten 73.282 ESAS-vragenlijsten. In het cohort werden veertien-dagen 5203 ED/Hosp-gebeurtenissen geregisteerd. Zes van de negen ESAS-symptoomscores waren positief geassocieerd met ED/Hosp-gebruik; met de sterkste associaties voor pijn, verlies van eetlust, kortademigheid, en vermoeidheid. Op basis van de hoogste individuele symptoomscore berekenden de onderzoekers voor alle patiënten een h-ESAS (schaal van 0 tot 10). Onder patiënten met h-ESAS van 10 was het percentage met veertien-dagen ED/Hosp-gebruik 15,1%; vergeleken met 1,5% met h-ESAS van 0. In gecorrigeerde analyse nam het risico van veertien-dagen ED/Hosp-gebruik toe met een factor 1,23 (95%-bti 1,22-1,25) per toename van h-ESAS met één punt; met 9,23 (95%-bti 7,22-11,33) maal hoger risico van veertien-dagen ED/Hosp-gebruik onder patiënten met h-ESAS 10 dan onder patiënten met h-ESAS 0.

De onderzoekers concluderen dat ESAS-scores sterk geassocieerd waren met veertien-dagen ED/Hosp-gebruik.

1.Noel CW, Sutradhar R, Zhao H et al. Patient-reported symptom burden as a predictor of emergency department use and unplanned hospitalization in head and neck cancer: a longitudinal population-based study. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: A longitudinal study among real-world head and neck cancer patients in Ontario (Canada) found that ESAS-scores were strongly associated with subsequent emergency department use and unplanned hospitalization.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren