Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Dormancy marker als voorspeller van uitkomsten van conversiechirurgie voor metastatisch maagcarcinoom

(0)2019-12-31 14:29   ( Nieuws )

Prof. Keun-Wook LeeEr is geen duidelijkheid over de rol van conversiechirurgie voor metastatisch maagcarcinoom (gedefinieerd als curatieve-intentie gastrectomie met metastasectomie na chemotherapie voor aanvankelijk als niet-resectabel beoordeelde ziekte). Een retrospectieve studie in Zuid-Korea heeft uitkomsten van conversiechirurgie voor metastatisch maagcarcinoom geïnventariseerd, en onderzocht wat de prognostische rol is van expressie van de dormancy-marker NR2F1 door tumoren van patiënten die conversiechirurgie ondergaan. Prof. Keun-Wook Lee (Seoel Nationale Universiteit) en collega’s publiceren de studie online in Cancers.1

De studie includeerde 26 patiënten die conversiechirurgie ondergingen voor metastatisch maagcarcinoom, die werden vergeleken met 114 potentiële kandidaten voor conversiechirurgie die alleen palliatieve chemotherapie kregen. De mediane overall survival was 43,6 maanden in de conversiechirurgiegroep versus 14,0 maanden in de controlegroep (p<0,001). Dit OS-profijt bleef significant na propensity matching (p<0,001) en ook als in de controlegroep alleen patiënten werden geanalyseerd die tenminste 5,1 maanden durende respons hadden (p=0,005). In de groep die conversiechirurgie onderging was de OS langer onder de 22 patiënten die RO-resectie ondergingen (mediaan niet-bereikt) dan onder de 4 patiënten in wie geen R0-resectie bereikt werd (mediaan 22,1 maanden). Positieve pretreatment-expressie van NR2F1 (n=4) was gecorreleerd met langere ziektevrije overleving.

De onderzoekers concluderen dat conversiechirurgie voor metastatisch maagcarcinoom resulteerde in verbetering van de overleving als R0-resectie bereikt werd, en dat positieve expressie van NR2F1 een voorspeller van de overleving zou kunnen zijn.

1.Choe HJ, Kim JW, Han S-H et al. Conversion surgery in metastatic gastric cancer and cancer dormancy as a prognostic biomarker. Cancer 2020;12:86

Summary: A study in South Korea found that conversion surgery for metastatic gastric cancer resulted in durable overall survival benefit when R0 resection was achieved after chemotherapy. Positive expression of NR2F1 was associated with longe duration of disease-free survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren