Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Doserings-aangepast EPOCH-rituximab versus R-CHOP voor double expressor DLBCL


Prof. Paolo CorradiniDLBCL is een heterogene ziekte, met slechte prognose voor patiënten met dubbele expressie van MYC en BCL2 (double expressor, DE) met of zonder concomitante translocaties van MYC en BCL2. Patiënten met DE-DLBCL zonder translocaties hebben een vijf-jaar overall survival van ongeveer 40% met R-CHOP (rituximab plus cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine, en prednison). In hooggradige B-cel lymfomen (double hit of triple hit; DH- of TH-lymfomen) is de mediane OS ongeveer 12 maanden. Er is een unmet clinical need voor een betere behandeling. In het Istituto Nazionale dei Tumori (Milaan) worden alle patiënten met DE-DLBCL sinds 2013 behandeld met doserings-aangepast (DA)-EPOCH-R (etoposide, prednison, vincristine, cyclofosfamide, doxorubicine plus rituximab).

Een studie van drie Italiaanse instituten vergeleek de uitkomsten van R-CHOP met die van DA-EPOCH-R voor DE-DLBCL. Prof. Paolo Corradini (Milaan) en collega’s publiceren de studie online in Leukemia.1 De studie includeerde 114 achtereenvolgende patiënten. Eenenvijftig patiënten kregen DA-EPOCH-R, en 63 patiënten kregen R-CHOP. Overall respons werd gezien in 80% na DA-EPOCH-R en in 76% na R-CHOP. De figuur laat zien dat er geen statistisch significante verschillen in uitkomsten waren voor alle patiënten tezamen, maar dat voor patiënten jonger dan 65 jaar PFS en OS significant beter waren met DA-EPOCH-R dan met R-CHOP.

De onderzoekers concluderen dat het DA-EPOCH-R regime feasible is in patiënten met DE-DLBCL, maar dat het voordeel van een intensief regime waarschijnlijk afhankelijk is van de mogelijkheid tot doserings-escalatie. De studie suggereert dat intensieve chemotherapie zoals DA-EPOCH-R voor DE-DLBCL dient te worden overwogen voor patiënten jonger dan 65 jaar.

1.Dodero A, Guidetti A, Tucci A et al. Dose-adjusted EPOCH plus rituximab improves the clinical outcome of young patients affected by double expressor diffuse large B-cell lymphoma. Leumia 2019; epub ahead of print

Summary: A study in three centers in Italy compared outcomes of R-CHOP versus DA-EPOCH-R for double expressor DLBCL. The study found no significant differences in all patients, but in patients younger than 65 years of age PFS and OS were better with DA-EPOCH-R.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren