Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Drie-jaars follow-up van nivolumab versus docetaxel voor eerder-behandeld aNSCLC in Azië


Prof. Ying ChengDe gerandomiseerde fase 3-studie CheckMate 078, in China, Rusland, en Singapore, evalueerde nivolumab versus docetaxel voor eerder-behandeld gevorderd squameus of niet-squameus niet-kleincellig longcarcinoom met progressie na platina-gebaseerde doublet-chemotherapie. In 2019 is gepubliceerd dat met tenminste 8,8 maanden follow-up de overall survival significant beter was met nivolumab dan met docetaxel (mediaan 12,0 maanden versus 9,6 maanden; HR 0,68; p=0,0006). Prof. Ying Cheng (Jilin Provincial Cancer Hospital) en collega’s publiceren drie-jaars follow-up resultaten van de studie in Lung Cancer.1

De studie includeerde 504 patiënten, die 2:1 werden gerandomiseerd naar nivolumab 3 mg/kg iedere twee weken (n=388) of docetaxel 75 mg/m2 iedere drie weken (n=166) tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit. Het primaire eindpunt was OS. De follow-up was tenminste 37,3 maanden. De drie-jaars OS-percentages waren 19% met nivolumab versus 12% met docetaxel; met aanhoudende respons na drie jaar in 30% versus 0% van de patiënten met respons. De incidentie van treatment-related adverse events na het tweede jaar van behandeling was lager dan tijdens de eerste twee jaar. Meer dan 80% van de patiënten in beide armen beantwoordden bij randomisatie en na twaalf weken patiënt-gerapporteerde uitkomsten-vragenlijsten. Na twaalf weken behandeling waren de percentages patiënten met ziekte-gerelateerde symptoomverslechtering 32% met nivolumab versus 47% met docetaxel. Er was klinisch relevante en aanhoudende verbetering met nivolumab versus docetaxel voor de Lung Cancer Symptom Scale score na twaalf weken, en langere tijd tot eerste verslechtering van de score.

De onderzoekers concluderen dat ook na drie jaar follow-up de OS beter was met nivolumab dan met docetaxel, en dat nivolumab vergeleken met docetaxel ook resulteerde in minder ziekte-gerelateerde symptomen en betere overall gezondheidstatus. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met wat is gezien in andere populaties.

1.Chang J, Wu Y-L, Lu S et al. Three-year follow-up and patient-reported outcomes from CheckMate 078: nivolumab versus docetaxel in a predominantly Chinese patient population with previously treated advanced non-small cell lung cancer. Lung Cancer 2021.12.009

Summary: Three-year follow-up results of the phase 3 CheckMate 078 study (nivolumab versus docetaxel for previously treated advanced NSCLC in patients in China, Russia, and Singapore) showed that nivolumab continued to demonstrate survival benefit versus docetaxel, exhibiting improvements in disease-related symptoms and overall health status. No new safety signals were observed. These findings are similar to what is seen in the global population.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren