Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Drie-jaars update van brentuximab vedotin plus chemotherapie voor stadium III/IV klassiek Hodgkin lymfoom

(0)2020-01-17 16:00   ( Nieuws )

Dr. David StraussDe multinationale fase 3-studie ECHELON-1 heeft laten zien dat brentuximab vedotin plus AVD (A+AVD) vergeleken met ABVD als frontline behandeling voor stadium III/IV klassiek Hodgkin lymfoom (cHL) resulteerde in superieure progressievrije overleving (HR 0,77; p=0,04). Dr. David Strauss (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York) en collega’s publiceren online in Blood een drie-jaars update van de studie.1 ECHELON-1 includeerde 1334 patiënten met stadium III of IV cHL, die werden gerandomiseerd naar A+AVD (n=664) of ABVD (n=670). Na de tweede cyclus ondergingen alle patiënten een PET-scan (PET2).

De mediane follow-up ten tijde van de nu gepubliceerde analyse was 37 maanden. De drie-jaars PFS was 83,1% met A+AVD versus 76,0% met ABVD. De drie-jaars PFS in de groep patiënten jonger dan zestig jaar met een negatief resultaat van PET2 was 87,2% met A+AVD versus 81,0% met ABVD. Ook in de groep patiënten jonger dan zestig jaar met een positief resultaat van PET2 was er een gunstige PFS-trend met A+AVD (69,2%) vergeleken met ABVD (54,7%). Het profijt van A+AVD vergeleken met ABVD was onafhankelijk van ziektestadium en prognostische risicofactoren. Onder de patiënten met perifere neuropathie was er resolutie of verbetering van de klachten in 78% van de patiënten met A+AVD versus 83% van de patiënten met ABVD.

De onderzoekers concluderen dat frontline A+AVD vergeleken met ABVD voor stadium III/IV cHL resulteerde in betere PFS ongeacht patiëntsubgroep en ongeacht het resultaat van PFS2.

1.Strauss DJ, Dlugosz-Danecka M, Alekseev S et al. Brentuximab vedotin with chemotherapy for stage III/IV classical Hodgkin lymphoma: 3-year update of the ECHELON-1 study. Blood 2020; epub ahead of print

Summary: three-year update of the multinational phase 3 study ECHELON-1 showed that brentuximab vedotin + AVD as frontline therapy for stage III or IV classical Hodgkin lymphoma was superior to ABVD, regardless of patient subgroup and regardless of result of PET scan after two cycles.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren