Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Drie versus zes maanden adjuvante chemotherapie voor hoog-risico stadium II colorectaalcarcinoom


Prof. Alberto SobreroToevoeging van oxaliplatine aan standaard zes maanden fluorouracil-gebaseerde adjuvante chemotherapie voor stadium II colorectaalcarcinoom is geassocieerd met verlaging van het risico van recidief, zij het niet met langere overleving. De Italiaanse non-inferioriteits fase 3-studie TOSCA vergeleek drie versus zes maanden adjuvante behandeling met FOLFOX of CAPOX voor CRC. Prof. Alberto Sobrero (IRCCS San Martino, Genua) en collega’s publiceren een subgroep-analyse, van patiënten met hoog-risico stadium II CRC, online in JAMA Oncology.1

De studie werd uitgevoerd in 130 centra in Italië. De nu gepubliceerde analyse includeerde1254 patiënten (565 vrouwen; gemiddelde leeftijd 62,4 ± 9,8 jaar) die na resectie 1:1 werden gerandomiseerd naar drie versus zes maanden standaard-dosering FOLFOX (n=776) of CAPOX (n=478). Het primaire eindpunt was vijf-jaars recidiefvrije overleving. Deze was 82,2% voor de drie-maands arm versus 88,2% voor de zes-maands arm, waarmee noninferioriteit van de drie-maands versus de zes-maands behandeling niet werd aangetoond. Onder de CAPOX-behandelde patiënten was de vijf-jaars RFS vergelijkbaar tussen de drie- en zes-maands arm (verschil 0,76% in het voordeel van de zes-maands arm; 95%-bti -6,28 tot + 7,80) maar onder de FOLFOX-behandelde patiënten was het verschil tussen beide armen groot (8,56% in het voordeel van de zes-maands arm; 95%-bti 3,45 tot 13,67). Neurotoxiciteit was een bijwerking in vijf maal meer patiënten in de zes-maands arm dan in de drie-maands arm.

De onderzoekers concluderen dat in de drie-maands arm de behandeling minder toxiciteit veroorzaamte dan in de zes-maands arm, maar dat voor werkzaamheid non-inferioriteit van drie versus zes maanden behandeling niet kon worden aangetoond. Er was een mogelijk regime-effect , suggererend dat drie maanden CAPOX of zes maanden FOLFOX zou moeten worden gekozen als een oxaliplatine-doublet behandeling geïndiceerd is.

1.Petrelli F, Labianca R, Zaniboni A et al. Assessment of duration and effects of 3 vs 6 months of adjuvant chemotherapy in high-risk stage II colorectal cancer. A subgroup analysis of the TOSCA randomized clinical trial. JAMA Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A subgroup analysis of the Italian phase 3 study TOSCA found that in patients with high-risk stage II CRC after resection three compared to six months CAPOX or FOLFOX was associated with less toxicity, but for relapse-free survival noninferiority of three versus six month treatment was not shown. For CAPOX the 5-year relapse-free survival was similar in both arms; for FOLFOX the 5-year relapse-free survival was significantly better in the six-month arm than in the three-month arm.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren