Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Duurzaamheid van respons op SARS-CoV-2 BNT162b2-vaccin in voor maligniteiten behandelde patiënten


Prof. Salomon StemmerOnderzoekers in Israël publiceerden in mei jl. de eerste resultaten van een cohortstudie van de antispike (anti-S) IgG antilichaamrespons op het SARS-CoC-2 BNT162b2 mRNA-vaccin (BioNTech-Pfizer) in patiënten die actieve behandeling ondergingen voor solide maligniteiten versus gezonde controlepersonen. Mediaan 5,5 weken na de tweede vaccinatie waren 90 van de 102 (90%) patiënten en 78 van de 78 controlepersonen seropositief , met een mediane IgG-titer die in de patiënten significant lager was dan in de controlepersonen (1931 versus 7160 AU/ml; p<0,001). Prof. Salomon Stemmer (Rabin Medisch Centrum, Petah Tikva) en collega’s publiceren nu in JAMA Oncology follow-up resultaten van de studie, ongeveer vier maanden na de tweede vaccinatie.1

De vorige analyse includeerde 102 patiënten met maligniteiten en 78 gezonde controlepersonen. De nu gepubliceerde analyse includeerd 95 patiënten (vijf overleden, twee trokken zich terug) en 66 controlepersonen (twaalf trokken zich terug). Mediaan 123 dagen (IQR 116-129) na de tweede vaccinatie waren 83 patiënten (87%) en alle controlepersonen seropositief voor anti-S IgG-antilichamen. De mediane titerniveaus waren significant lager in de patiënten dan in de controlepersonen (417 versus 1220 AU/ml; p<0,001). Onder de patiënten was er een 3,6-voudige range in mediane titerwaarden over tumortypen en een 8,8-voudige range over behandelingstypen. De laagste titers werden gezien met immuuntherapie plus chemotherapie. Onder de twaalf seronegatieve patiënten waren acht seronegatief in de vorige analyse. Eén patiënt met mammacarcinoom die seronegatief was in de vorige analyse werd niet langer actief behandeld en was seropositief geworden.

De onderzoekers concluderen dat ongeveer vier maanden na de tweede vaccinatie het seropositiviteitspercentage onder de patiënten hoog bleef, en dat de mediane IgG titers zowel in de patiënten als in de controlepersonen afnam in de loop van de tijd. Zowel in de vorige als in de nu gepubliceerde analyse waren de IgG-titers in de patiënten significant lager dan in de controlepersonen.

1.Eliakim-Raz N, Massarweh A, Stemmer A, Stemmer SM. Durability of response to SARS-CoV-2 BNT162b2 vaccination in patients on active anticancer treatment. JAMA Oncol 2021.4390

Summary: A prospective study in Israel evaluated the durability of response to the SARS-CoV-2 BNT162b2 vaccination among patients undergoing active treatment for solid tumors and among control persons. The study found that approximately 4 months after the second vaccination dose the seropositivity rate among the patients was high (87%). The median IgG titer in patients and control persons decreased over time. The IgG titers were statistically significantly lower in patients versus controls.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren