Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Eén-, twee-, en driejaarlijks mammografiescreening in vrouwen met gemiddeld risico: benefits en harms


Dr. Carlos Canelo-AybarMammografie-screening wordt aanbevolen in de meeste Europese landen, maar er is geen consensus over de balans tussen benefits en harms van verschillende screeningsintervallen. Een systematisch overzicht van de literatuur ten behoeve van het European Commission Initiative on Breast Cancer (ECIBC) heeft benefits en harms van één-, twee-, en driejaarlijkse screening onder vrouwen met gemiddeld risico van mammacarcinoom (BC) geïnventariseerd. Dr. Carlos Canelo-Aybar (Universitat Autònoma de Barcelona) en collega’s publiceren het overzicht in het British Journal of Cancer.1

In PubMed, EMBASE, en de Cochrane Library zochten de onderzoekers naar studies die wenselijke (verlaging van de BC-mortaliteit, QALYs, BC-stadium, interval BC) en onwenselijke (overdiagnose, vals-positief gerelateerde, stralingsgerelateerde) effecten van verschillende screeningsintervallen rapporteerden. Ze vonden één gerandomiseerde gecontroleerde studie, dertien observationele studies, en elf modelstudies die aan de inclusiecriteria voldeden. De analyse laat zien dat onder vrouwen in de leeftijd van 50 tot 70 jaar éénjaarlijkse vergeleken met tweejaarlijkse screening een gering additioneel benefit heeft maar een aanzienlijke toename van vals-positieve resultaten, terwijl driejaarlijkse vergeleken met tweejaarlijkse screening minder benefits heeft maar ook harms vermijdt. Onder jongere vrouwen (leeftijd 45-50 jaar) levert éénjaarlijkse vergeleken met tweejaarlijkse screening minder additioneel profijt maar wel meer harms dan in vrouwen in de leeftijd 50-70 jaar. Onder oudere vrouwen (leeftijd 70-75 jaar) zijn kortere screeningsintervallen geassocieerd met minder additionele harms en vergelijkbare benefits. De overall zekerheid van elk van deze vergelijkingen (op basis van GRADE) was very low.

De onderzoekers concluderen dat onder vrouwen met gemiddeld BC-risico verschillende screeningsintervallen uiteenlopende trade-offs hebben voor verschillende leeftijdsgroepen.

1.Canelo-Aybar C, Posso M, Montero N et al. Benefits and harms of annual, biennial, or triennial breast cancer mammography screening for women at average risk of breast cancer: systematic review for the European Commission Initiative on Breast Cancer (ECIBC). Br J Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: A systematic review of the published literature investigated benefits and harms of annual, biennial, or triennial breast cancer mammography screening for women at average risk of breast cancer. The review found that various screening intervals have different trade-offs for different age groups. The balance probably favors biennal screening in women aged 50-69 years. In younger women, annual screening may have a less favorable balance, while in women age 70-74 years shorter screening intervals may be more favorable.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren