Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Eerstelijns abirateron voor mCRPC met botmetastasen: overlevingsimpact van concomitante botresorptieremmers


Dr. Edoardo FranciniInternationale richtlijnen bevelen botresorptieremmers (BRIs) aan voor preventie van skelet-gerelateerde gebeurtenissen (SREs) onder patiënten met metastatisch castratieresistent prostaatcarcinoom (mCRPC) en botmetastasen. Abirateronacetaat met prednison is de meest-gebruikte eerstelijns behandeling voor mCRPC. De klinische impact van toevoegen van BRIs aan deze behandeling is niet bekend. Een retrospectieve cohortstudie van patiënten in acht centra in Europa en Noord-Amerika heeft de overlevingsimpact van toevoegen van BRIs aan eerstelijns abirateron-prednison voor mCRPC met botmetastasen geïnventariseerd. Dr. Edoardo Francini (Universiteit van Florence, Italië) en collega’s publiceren de studie in JAMA Network Open.1

De studie includeerde 745 mannen (mediane leeftijd 77,6 jaar; IQR 68,1-83,6), onder wie 420 (56,4%) met hoog-volume ziekte en 276 (37,0%) met laag-volume ziekte. Het cohort telde 529 patiënten (71,0%) die alleen abirateron plus prednison kregen (abirateroncohort) en 216 (29,0%) die abirateron plus prednison plus BRIs kregen (BRI-cohort). De mediane follow-up was 23,5 maanden. De figuur laat zien dat in het BRI-cohort de overall survival significant langer was dan in het abirateroncohort (mediaan 31,8 versus 23,0 maanden; HR 0,65; p<0,001). Dit OS-profijt in het BRI-cohort was hoger onder de patiënten met hoog-volume ziekte dan onder patiënten met laag-volume ziekte (33,6 versus 19,7 maanden; HR 0,51; p<0,001). In multivariate analyse was concomitant BRI-gebruik onafhankelijk geassocieerd met langere OS (HR 0,64; p<0,001). De figuur laat ook zien dat het BRI-cohort een significant kortere tijd tot eerste SRE had dan het abirateroncohort (mediaan 32,4 versus 42,7 maanden (HR 1,27; p=0,04). Dit effect werd alleen gezien in de groep met laag-volume ziekte; onder de patiënten met hoog-volume ziekte was de tijd tot eerste SRE niet-significant langer in het BRI-cohort (31,7 versus 51,5 maanden; HR 0,70; p=0,07).

De onderzoekers concluderen dat toevoeging van BRIs aan eerstelijns abirateronacetaat-prednison voor mCRPC met botmetastasen geassocieerd was met langere OS.

1.Francini E, Montagnani F, Nuzzo PV et al. Association of concomitant bone resorption inhibitors with overall survival among patients with metastatic castration-resistant prostate cancer and bone metastases receiving abiraterone acetate with prednisone as first-line therapy. JAMA Network Open 2021;4:e2116536

Summary: A retrospective cohort study in 8 centers in Europe and North America evaluated the OS impact of adding bone resorption inhibitors to first line abiraterone acetate plus prednisone for mCRPC with bone metastases. The OS was significantly longer among the patients receiving BRIs plus abiraterone acetate plus prednisone compared to the patients receiving only abiraterone acetate plus prednisone. The OS benefit with BRIs was strongest among patients with high-volume disease. The BRI cohort also had a significantly shorter time to first skeletal-related event compared with the abiraterone acetate cohort.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren