Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Eerstelijns acalabrutinib met of zonder obinutuzumab versus chlorambucil plus obinutuzumab voor CLL

(0)2020-04-19 11:32   ( Nieuws )

Prof. John ByrdAcalabrutinib is een selectieve remmer van Bruton tyrosinekinase, met activiteit voor CLL. De multinationale fase 3-studie ELEVATE TN vergeleek werkzaamheid van acalabrutinib met of zonder obinutuzumab versus chlorambucil plus obinutuzumab voor niet-eerder behandeld CLL. Prof. John Byrd (The Ohio State University, Columbus) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet.1

ELEVATE TN werd uitgevoerd in 142 centra in achttien landen. De patiënten waren 65 jaar of ouder, of 18 tot 65 jaar met creatinineklaring tussen 30 en 70 ml/min of Cumulative Illness Rating Scale for Geriatrics score hoger dan 6. De ECOG performance status score was 2 of beter, de orgaanfunctie was adequaat, patiënten met significante cardiovasculaire ziekte werden geëxcludeerd, en concomitante behandeling met warfarine of equivalente vitamine K-antagonisten was verboden. De patiënten werden 1:1:1 gerandomiseerd naar acalabrutinib plus obinutuzumab (n=179), acalbrutinib monotherapie (n=179), of obinutuzumab plus chlorambucil (n=177). Oraal acalabrutinib 100 mg tweemaal daags werd gegeven tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit. Obinutuzumab en chlorambucil werden gegeven gedurende zeven en zes vier-weekse cycli. Het primaire eindpunt was progressievrije overleving, vergeleken tussen de beide combinatiegroepen.

De mediane follow-up was 28,3 maanden (IQR 25,6-33,1). De mediane PFS werd niet bereikt met acalabrutinib-obinutuzumab en was 22,6 maanden met obinutuzumab-chlorambucil (HR 0,1; p<0,0001), en werd niet-bereikt met acalabrutinib monotherapie (versus obinutuzumab-chlorambucil HR 0,20; p<0,0001). De 24-maands PFS was 93% met acalabrutinib-obinutuzumab; 87% met acalabrutinib monotherapie; en 47% met obinutuzumab-chlorambucil. Het bijwerkingenprofiel was consistent met wat was gezien in eerdere studies. Tijdens de studie overleed 4% van de patiënten in de acalabrutinib-obinutuzumabgroep, 7% in de acalabrutinibgroep, en 9% in de obinutuzumab-chlorambucilgroep.

De onderzoekers concluderen dat acalabrutinib met of zonder obinutuzumab, vergeleken met obinutuzumab plus chlorambucil, de PFS van patiënten met niet-eerder behandeld CLL significant verbeterde. De chemotherapievrije behandeling had een acceptabel bijwerkingenprofiel.

1.Sharman JP, Egyed M, Jurczak W et al. Acalabrutinib with or without obinutuzumab versus chlorambucil and obinutuzumab for treatment-naïve chronic lymphocytic leukaemia (ELEVATE TN): a randomised, controlled, phase 3 trial. Lancet 2020;395:1278-1291

Summary: The mutlinational phase 3 study ELEVATE TN found that acalabrutinib with or without obinutuzumab, compared with chlorambucil plus obinutuzumab, significantly improved progression-free survival of patients with treatment-naïve symptomatic CLL, providing a chemotherapy-free treatment option with an acceptable side-effect profile.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren