Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Eerstelijns anastrozol met of zonder fulvestrant voor metastatisch mammacarcinoom: lange-termijn overleving

(0)2019-03-29 14:58   ( Nieuws )

Dr. Rita MethaMetastatisch HR-positief mammacarcinoom wordt beschouwd als incurabel. Hoewel sommige patiënten jarenlange ziektecontrole kunnen hebben met een derdegeneratie aromataseremmer zoals anastrozol, bedraagt de mediane overleving slechts 41,3 maanden. De gerandomiseerde studie S0226 heeft de hypothese getoetst dat toevoeging van de selectieve oestrogeenreceptormodulator fulvestrant aan de anastrozol-behandeling de uitkomsten zou verbeteren, omdat zo in ieder geval één van de resistentiemechanismen wordt tegengegaan. In 2012 is gepubliceerd gepubliceerd dat de combinatie van fulvestrant plus anastrozol vergeleken met alleen anastrozol na drie jaar follow-up resulteerde in significante verbetering van de progressievrije overleving (HR 0,80; p=0,007) zonder toename van het optreden van ernstige toxiciteit. Dr. Rita Metha (University of California Irvine Medical Center, Orange) en collega’s publiceren nu online in The New England Journal of Medicine overlevingsuitkomsten van de studie na mediaan zeven jaar follow-up.1


Van de 707 patiënten die gerandomiseerd werden naar fulvestrant plus anastrozol of alleen anastrozol waren er 694 evaluabel. In de combinatietherapiegroep overleden 247 van 349 vrouwen (71%) en was de mediane overall survival 49,8 maanden. In de anastrozol-monotherapiegroep overleden 261 van 345 vrouwen (76%) en was de mediane OS 42,0 maanden (HR voor overlijden 0,82; p=0,03). Dit overlevingsvoordeel van toevoeging van fulvestrant werd gezien ondanks substantiële crossover na progressie (45% van de patienten) uit de anastrozol-monotherapiegroep naar fulvestrant. Het overlevingsvoordeel werd vooral gezien in de groep vrouwen die niet eerder tamoxifen hadden gekregen, maar was niet significant in de groep vrouwen die eerder tamoxifen hadden gekregen. De incidentie van lange-termijn graad 3 tot 5 toxische effecten was vergelijkbaar in beide armen.

De onderzoekers concluderen dat toevoeging van fulvestrant aan anastrozol geassocieerd was met toename van de lange-termijn overleving van vrouwen met HR-positief MBC, vooral onder vrouwen zonder eerdere blootstelling aan adjuvante endocriene therapie.

1.Metha RS, Barlow WE, Albain KS et al. Overall survival with fulvestrant plus anastrozole in metastatic breast cancer. N Engl J Med 2019;380:1226-1234

Summary: A study in the USA and Canada randomized patients with HR-positive metastatic breast cancer to anastrozole plus fulvestrant or anastrozole alone. Seven-year follow-up of the study showed a significant increased long-term survival in de combination arm, despite substantial crossover to fulvestrant after progression on anastrozole alone.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren